Protokoll för Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 22 september 2022

Om du vill överklaga beslutet måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Information om anslaget:

Instans

KFN

Sammanträdesdatum:

220922

Anslaget publicerades:

220922

Anslaget avpubliceras:

221022

Publicerad:
Senast uppdaterad: