Protokoll för byggnadsnämnden

Protokoll från byggnadsnämndens sammanträde den 25 januari 2022.

Då överklagandetiden kan vara olika beroende på ärende kontaktar du med fördel byggnadsnämnden angående detta.

E-post: bygglov@osteraker.se

Telefon: 08-540 811 01 (telefontid kl 10-12)

Information om anslaget:

Instans

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-01-25

Anslaget publicerades:

2022-02-01

Anslaget avpubliceras:

2022-02-22

Publicerad:
Senast uppdaterad: