Kallelse till sammanträde i val- och demokratinämnden 2022-09-14

Nämnden sammanträder onsdag den 14 spetember 2022 efter avslutad preliminär rösträkning i kommunfullmäktigesalen i Alceahuset.

Publicerad:
Senast uppdaterad: