Kallelse till sammanträde i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-15

KS-AU sammanträder onsdagen den 15 juni 2022 direkt i anslutning till PLAU i kommunfullmäktigesalen i Alceahuset.

Publicerad:
Senast uppdaterad: