Kallelse till sammanträde i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder onsdag den 11 maj 2022 i direkt anslutning till Kommunstyrelsens planarbetsutskott i kommunfullmäktigesalen i Alceahuset.

Publicerad:
Senast uppdaterad: