Kungörelse för Ingmarsö 1:5

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ladugård med kostall på fastigheten Ingmarsö 1:5 har inkommit till byggnadsnämnden i Österåkers kommun.

Ansökan avser tillbyggnad av ladugård med kostall på ovanstående fastighet med placering söder om befintlig ladugård.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende lämnas härmed tillfälle att yttra sig över den föreslagna åtgärden.

Yttrande lämnas skriftligen senast 2022-01-20:

Byggnadsnämnden i Österåkers kommun - Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga

E-post: bygglov@osteraker.se

Handlingar i ärendet finns tillgängliga på bygglovenheten, som också kan lämna upplysningar i ärendet på tel. 08-540 811 01 (tel. öppettider måndag-fredag kl. 10-12).

BYGGLOVENHETEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN

Publicerad:
Senast uppdaterad: