Så upplever unga sin tillvaro i Österåkers kommun

Foto som visar flera undomar smo sitter i en säng. En av tjejerna har en bärbar dator i knät och de andra ungdomarna ser intresserade ut som att hon kollar upp spännande information och delar med sig av den till de andra.

Barns och ungas perspektiv är angeläget i alla frågor som rör kommunen och dess utveckling. Genom ungdomsenkäten Lupp får vi en bild av hur unga upplever sin tillvaro i Österåkers kommun. Nu har vi ett första resultat.

Under hösten 2022 genomfördes undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) för femte gången i Österåker. Genom en enkät fick ungdomar ge sin bild av livet i kommunen. Samtliga skolor i Österåker deltog i undersökningen. Frågorna handlade bland annat om skola, fritid, inflytande, politik, hälsa och framtid.

Så här svarade eleverna i grundskolans årskurs åtta och gymnasiets årskurs två i Österåker 2022:

  • 86 procent av gymnasieeleverna ser positivt på framtiden
  • 85 procent av alla som svarar är nöjda med livet som helhet
  • 63 procent uppskattar sin hälsa som bra
  • Förtroende för politiker har ökat samtidigt som intresset för att vara med och påverka kommunen sjunker.

– Österåkers kommun vill att fler unga ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling. Lupp är en del i det arbetet. Resultatet återkopplas nu till de elever som gjort enkäten och ligger till grund för vidare samtal om ungas livssituation, säger Lottie Skarstedt, utvecklingsledare i Österåkers kommun.

Vad händer nu?

Nu går vi in i analysfas av Lupp 2022. Vi jämför med tidigare enkäter, återkopplar till de unga som gjort enkäten och presenterar materialet för politiker och tjänstemän.

En fullständig analys och rapport finns tillgänglig i mars.

Senare i vår ser vi fram emot att ställa ut resultatet, tillsammans med kommentarer från unga och politiker, på Österåkers bibliotek.

Det har Lupp bidragit till i Österåker

Sedan LUPP 2019 har nyfikenheten kring och förståelsen för vad ungas perspektiv bidrar med växt.

Ett nytt sommarjobb har skapats (sommaren 2022): Unga samhällsutvecklare. Under sommaren tar en grupp unga sig an uppdrag som ligger på olika förvaltningar och enheter i kommunorganisationen, och bidrar med sitt perspektiv och möjliga lösningar.

Resultatet från LUPP 2019 tillsammans med efterföljande fördjupningar ställdes ut på Österåkers bibliotek under våren 2022, tillsammans med information om valet och ett brett perspektiv på ungas inflytande och delaktighet.

Ett Do it yourself-material har tagits fram som bidrar till att unga med intresse för att påverka sin hemkommun och/eller samhällsfrågor i stort, får möjlighet att uttrycka detta, i skrift, bild, tanke och ord.

Publicerad:
Senast uppdaterad: