Österåkers kommuns logotype

God ekonomi trots orolig omvärld

Bilden föreställer en utsikt med hav, en brygga och en båt.

Finnhamn i skärgårdskommunen Österåker.

Skärgårdskommunen Österåkers årsredovisning för år 2022 visar att ekonomin påverkats av omvärldsfaktorer som kriget i Ukraina, hög inflation, höga räntor samt höjda elpriser. Tack vare en stark ekonomi har kommunen ändå ett ekonomiskt överskott.

– Vi har en stabil och långsiktig ekonomisk politik i Österåker där vi nyttjar kommuninvånarnas pengar ansvarsfullt och effektivt. Jag är stolt att vi, trots många utmaningar, har ett gott ekonomiskt resultat i Österåker. Vi har en låg arbetslöshet i kommunen och många människor söker sig hit för att leva, bo och verka här, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommuns resultat för år 2022 var 139,2 miljoner kronor, efter avstämning mot balanskravet. Skattesatsen var för året 16:90 kronor per hundralapp, vilket fortsatt var lägsta kommunalskatt i Sverige.

Kommunen växer och antalet invånare fortsatte att öka till 49 138 personer. Det är en ökning med drygt 900 invånare jämfört med föregående år. Den största ökningen står nyinflyttade från andra delar av länet för.

Arbetslösheten i kommunen är bland landets lägsta. I december 2022 var den 4,0 procent jämfört med 6,3 procent i hela landet. Den minskade med 0,2 procent jämfört med föregående år.

Beslut om årsredovisningen förväntas fattas av Kommunfullmäktige den 15 maj.

Publicerad:
Senast uppdaterad: