Österåkers kommuns logotype

Budget 2024: ”På Österåkersbornas sida med fokus på hushållen och kärnverksamheterna”

Bilden föreställer fyra svanar på havet med några kobbar i bakgrunden

Österåkers kommun har fortsatt en god ekonomi. Tack vare en långsiktig ekonomisk politik kan kommunen trots rådande ekonomiska läge i omvärlden göra flera ekonomiska uppräkningar samtidigt som den möjliggör för kommuninvånarna att behålla mer av sina egna pengar i svåra ekonomiska tider.

Det historiskt stabila ekonomiska läget lägger grunden för hela budgeten för år 2024 och möjliggör för resursförstärkningar, med fokus på kärnverksamheterna, samtidigt som kommunalskatten sänks med 30 öre. Alla budgetens delar har tagits fram med kommuninvånaren i fokus.

Kommunalskatten i Österåker, som idag är lägst i landet, sänks från 16,90 kronor till 16,60 kronor per hundralapp.

– Det här är den 14:e budgeten som jag har förmånen att få lägga fram till fullmäktige. Med anledning av många hushålls pressade ekonomi känns det i år extra viktigt att sänka kommunalskatten för att låta invånarna behålla mer av sina egna intjänade pengar. Vi är väl medvetna om på vilkas uppdrag vi arbetar och vi glömmer aldrig vilkas pengar vi är satta att förvalta, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Totalt tillförs verksamheterna 99 miljoner kronor mer jämfört med föregående år, varav 31,5 miljoner kronor går till skolan. Skolpengen höjs med 2,6 procent för förskoleklass och grundskola och 2 procent för förskolan.

Budgeten innehåller även en förstärkning av tjänstemannaorganisationen för säkerhet och totalförsvarsfrågor. Uppdraget innehåller frågor som trygghet, säkerhet, civil beredskap, krisberedskap och totalförsvar. Detta görs för att ta ett ytterligare steg i ett proaktivt arbete för ökad trygghet för Österåkers invånare.

– Majoriteten i Österåkers kommun har alltid fokus på en robust ekonomi med hög kvalitet i verksamheterna. Jag känner såväl trygghet som stolthet över att vi bedriver en ansvarsfull ekonomisk hantering tillsammans med övriga i den politiska majoriteten, säger Michaela Fletcher.

Fakta

Majoriteten i Österåkers kommun består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartier och Kristdemokraterna.

Förslaget till budgeten för 2024 med plan för 2025 och 2026 behandlades av Kommunstyrelsen den 23 oktober. Beslut fattas av Kommunfullmäktige den 20 november.

Mer information

Ta del av förslaget till budget för 2024 med plan för 2025 och 2026. , 2.7 MB.

Publicerad:
Senast uppdaterad: