Beslut vid extra Kommunstyrelse den 25 april

Den 25 april hade Kommunstyrelsen ett extra sammanträde för att godkänna ett antal årsredovisningar.

Vid sammanträdet godkändes årsredovisningar för år 2021 för bland andra Armada Fastighets AB, Roslagsvatten AB, Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, Samordningsförbundet Roslagen, Visit Roslagen AB, Stockholmsregionens Försäkring AB, samt Österåkers Återvinningscentral AB.

Beslut om årsredovisningarna fattas vid Kommunfullmäktiges sammanträden den 25 april.

Publicerad:
Senast uppdaterad: