Österåkers kommuns logotype

Resultat av årets medarbetarundersökning

Bild

Österåkers kommuns medarbetarundersökning visar fortsatt goda resultat även om siffrorna gått ner något jämfört med föregående år. Merparten av de anställda trivs och känner att de gör ett viktigt arbete. Förbättringsområdena handlar om arbetsbelastning, motivation och rekommendationsvilja, områden som kommunen nu arbetar vidare med.

Varje år genomför Österåkers kommun en medarbetarundersökning som ger en indikation på hur kommunens anställda trivs och upplever kommunen som arbetsgivare. Tillsvidareanställda svarar på frågor om arbetsmiljö, samverkan, likabehandling samt ledning och styrning. Förra årets medarbetarundersökning visade ett mycket gott resultat och en ökning inom samtliga mätområden. Årets siffror har övergripande sjunkit något jämfört med förra årets resultat, men är fortsatt höga, särskilt inom områdena trivsel, möjligheten att kombinationen arbete och föräldraskap samt meningsfullhet i arbetet.

Arbete framåt

Förbättringsområden som identifierats i årets undersökning är en upplevd hög arbetsbelastning samt motivation och ledarskap. Nytt för i år är att Österåkers kommun också börjar jobba med eNPS (employee net promotor score), ett index som mäter nöjdheten hos medarbetarna. Frågan som ställs är hur sannolikt det är att medarbetare vill rekommendera arbetsgivaren till en vän eller bekant. Här behöver kommunen också göra ett förbättringsarbete.

–Resultatet kring arbetsbelastningen och motivationen kan vara en effekt av pandemin och det extra arbete som krävts av många av våra medarbetare. Vi inleder nu ett arbete med att identifiera rätt åtgärder och aktiviteter för att förbättra oss där det behövs, säger Malin Hansson, HR-chef i Österåkers kommun.

–Vår medarbetarundersökning visar att merparten av våra medarbetare trivs och känner att de gör ett viktigt arbete. Jag är stolt över medarbetarnas fantastiska insatser under ytterligare ett år av pandemi och ser fram emot att fortsätta arbetet med att behålla och utveckla våra styrkor samt att jobba vidare med de områden där vi ser att vi behöver bli bättre, säger kommundirektör Staffan Erlandsson.

77 procent av samtliga tillsvidareanställda i Österåkers kommun svarade på medarbetarundersökningen, som genomfördes i november.

Övergripande resultat Österåkers kommuns medarbetarundersökning 2021 , 694.7 kB.

Publicerad:
Senast uppdaterad: