Österåkers kommuns logotype

Österåker får en digital tvilling

Österåkers kommun utvecklar en digital tvilling – en digital kopia av vår kommun. En första version finns nu färdig att utforska. Den digitala tvillingen kan bli ett värdefullt verktyg för planering och utveckling och ge oss en bättre grund för att fatta informerade beslut.

En digital tvilling är en virtuell kopia av verkligheten som visar byggnader, gator, vägar, lampor, träd och andra objekt i vår kommun. Här visas befintlig bebyggelse, nybyggnationer och kommande utveckling av nya områden.

Tvillingen innehåller data från olika källor. Genom att använda uppkopplade sensorer som integreras i den digitala tvillingen kan vi samla in data om exempelvis trafikflöden och luftkvalitet. Vi använder även kartor och annan geografisk information för att skapa en detaljerad och realistisk bild av kommunen.

När vi ska planera för ett mer hållbart resande eller planera hur Österåker ska växa hållbart spelar sensordata och simuleringar av till exempel trafikflöden en viktigt roll.

Levandegör framtida utveckling

Den digitala tvillingen rymmer hela kommunen och blir en viktigt verktyg i kommunens arbete för en hållbar framtidsutveckling.

Tvillingen möjliggör också så kallade 360-vandringar som gör att vi på ett bättre sätt kan visualisera och levandegöra kommande byggnationer och planprogram. Dessa kan vi även använda i samråd och i olika dialoger med invånarna om Österåkers framtid.

Tvillingen hjälper oss att skapa scenarion och analyser för att förstå behov av förbättring och validerade beslut. Den driver fram nya kreativa lösningar och innovationer för en mer hållbar framtid, säger Pontus Gustafsson, digital innovationsledare i Österåkers kommun och projektledare för den digitala tvillingen.

Utforska Österåkers digitala tvilling!

Österåkers digitala tvilling är i en tidig utvecklingsfas. Vi fortsätter nu att analysera behov och möjligheter för att förbättra och vidareutveckla tvillingen.

Utforska den digitala tvillingen, se våra 360-vandringar och läs mer om tvillingen här.

Obs! För närvarande fungerar tvillingen enbart när du öppnar den i en dator.

Exempel på hur vi kan använda en digital tvilling

  1. Vi kan till exempel se och visa hur nya byggnader passar in, hur trafiken kommer att fungera och hur solen och skuggan faller.
  2. Vi kan till exempel simulera trafikflöden och planera trafik bättre. Genom att använda statistik och realtidsdata kan vi göra bättre trafikplanering.
  3. Vi kan undersöka hur olika förslag påverkar buller och luftkvalitet.
  4. Vi kan se hur vattnet rör sig vid kraftiga regn och planera åtgärder för att hantera det.
Publicerad:
Senast uppdaterad: