Österåkers kommuns logotype

Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningar

Bilden visar en kvinna som återvinner förpackningar en vinterdag

Från och med den 1 januari 2024 är kommunerna ansvariga för insamling av hushållens förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas. Förändringen görs för att avfallshanteringen ska bli mer effektiv och för att det ska bli lättare för alla att återvinna.

Regeringen beslutade sommaren 2022 om nya regler för förpackningsinsamlingen. I Österåker innebär det att Roslagsvatten tar ansvaret för hushållens förpackningsavfall. Du kommer alltså fortsatt kunna lämna förpackningar som vanligt vid en återvinningsstation. Det är ännu inte helt klart hur det fastighetsnära insamlingssystemet kommer se ut framöver.

Hjälp oss att hålla återvinningsstationerna och miljön omkring ren och trevlig. Om du har synpunkter på skötseln av återvinningsstationerna eller vill anmäla att det behöver tömmas eller städas - gör en felanmälan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: