Österåkers kommuns logotype

Flygplan inspekterar fjärrvärmenätet nattetid

Ett mindre flygplan står parkerat på marken.

Sådana här flygplan inspekterar fjärrvärmenätet.

För kännedom kommer Eon att nattetid genomföra flygbaserad läcksökning av sitt fjärrvärmenät i nordöstra och nordvästra Stockholms län. Läcksökningen görs genom termografering med hjälp av en avancerad värmekamera.

– Syftet med den här speciella flygning nattetid, är att upptäcka läckor i vårt stora fjärrvärmenät och sedan kunna åtgärda dessa. Att vi flyger nattetid beror på att vi letar efter väldigt små temperaturskillnader och på dagarna värmer solen upp marken även under vinterhalvåret, säger Lena Berglund, regionchef nord på Eon.

Flygplanet, en tvåmotorig Cessna, samlar in bilderna genom att flyga fram och tillbaka över nätet på cirka 800 meters höjd.

– Närboende kan uppleva visst buller, men vi hoppas på deras överseende. Genom att tidigt hitta läckor i fjärrvärmenätet ser vi till att kunna förebygga större läckor och lagningar samt därmed hålla nere kostnaderna gentemot våra fjärrvärmekunder, säger Lena Berglund.

Publicerad:
Senast uppdaterad: