Österåkers kommuns logotype

Trafiktema när Skolvägens lekplats rustas upp

Bilden visar delar av en lekplats med ett tåg av trä i rött

Lekplatsen vid Skolvägen kommer att genomgå en spännande renovering med ett ny fokus på ett trafiktema. Planen är att denna lekplats ska vara färdigställd i december 2023.

Skolvägens lekplats genomgår en renovering. Den är belägen på den stora gräsytan bakom Alcea vid Skolvägen.

– Vi ser fram emot att ge denna lekplats ett ansiktslyft och göra den mer attraktiv och funktionell för barnen i området, säger Gisela Pulgar Holmgren, landskapsarkitekt i Österåkers kommun.

Tanken bakom trafiktemat är förutom att roa barnen även att de på ett lekfullt sätt lär sig värdefulla trafikregler.

– Vi kommer att behålla de befintliga lekredskapen och fräscha upp dem för att ge en ny och spännande upplevelse för barnen. Eftersom denna lekplats är centralt belägen i Åkersberga är den en viktig plats för samhällets barn och vi tror att den kommer att bli en uppskattad plats för lek och lärande, säger Gisela Pulgar Holmgren.

Tillgänlig och inkludernade miljö

När den nya lekparken är renoverad kommer den att inkludera en särskilt anpassad gunga för barn med funktionsvariationer.

– Vi strävar efter att göra våra lekplatser mer inkluderande och tillgängliga för alla barn, oavsett deras fysiska förmågor. Genom att integrera lekredskap som är specifikt utformade för barn med funktionsvariationer hoppas vi kunna erbjuda en lekmiljö där alla barn kan njuta av lek och samvaro tillsammans. Vi tror att detta kommer att bidra till att skapa en mer inkluderande och välkomnande gemenskap för alla familjer i området, säger Gisela Pulgar Holmgren.

Publicerad:
Senast uppdaterad: