Österåkers kommuns logotype

Renare mark vid båtuppställningsplatser, hamnar, varv och marinor

Bilden visar Dyviks marina. Några av båtarna ligger i vattnet vid bryggorna och andra är uppställda på land för vinterförvaring.

Dyviks marina i Österåker.

Nyligen samlades ett 100-tals miljöexperter på nätverket Renare marks seminarium i Göteborg. Under seminariet diskuterades problematiken kring hur båtuppställningsplatser förorenas av biocidfärger och möjligheten att åtgärda dessa. Flera av talarna vid seminariet var från Österåker.

Miljöfrågorna är båtlivets ödesfråga. Det är viktigt att ta tag i miljöfrågorna så tidigt som möjligt på ett systematiserat sätt. Sköts det inte på rätt sätt riskerar en hel bransch att slås ut för att inte tala om alla båtklubbar som står inför samma problem, säger Göran Gross från Dyviks marina i Österåker.

Österåker är en båtkommun med många båtägare. Det är inte ovanligt att här liksom i många av Sveriges 2 700 fritidsbåtshamnar, överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för föroreningar i mark.

Nätverket Renare mark arbetar för att skapa en ökad kontakt mellan berörda aktörer och åtgärda förorenade båtuppställningsplatser, hamnar, varv och marinor. Vid nätverkets första seminarium 2023 var Göran Gross och kollegan Patric Borén från Dyviks marina, inbjudna för att belysa problematiken ur verksamhetsutövarens perspektiv. De berättade även om Sweboats Miljöprogram för varv och marinor, från branschråd till miljöpris och miljöfond.

Uppvaknade för en sovande båtbransch

2021 tilldelades kommunens tidigare anställda miljöinspektör Melissa Goicoechea Feldtmann miljöpris av Sweboat, med motiveringen att hon väckt en sovande båtbransch till ett proaktivt miljöengagemang och byggt upp ett omfattande miljöprogram. Syftet var att minska båtlivets negativa miljöeffekter.

– Österåkers kommun var först att lyfta miljöproblemen på båtuppställningsplatser. Som alla andra hade jag blundat och duckat men jag har insett vilken fördel det är att börja jobba proaktivt genom att egenkontroll och identifiering av problemområden. Nu följer hela Sveriges miljöverksamheter utvecklingen, säger Göran Gross.

Gott samarbete mellan kommun och båtverksamheter

Dyviks marina lyfte även vikten av ett gott samarbete mellan tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövarna.

– Tack vare att det har fungerat bra i dialogen mellan Österåkers kommun och oss finns en ökad förståelse för varandra. Utan dialog hade vi aldrig kommit så här långt i vårt miljöarbete, säger Göran Gross.

Bland talarna var även miljö- och hälsoskyddsinspektören Heidi Himmelskog från Österåkers kommun, som berättade om tillsynsmyndighetens arbete.

– Båtverksamhet och fritidsbåtshamnar är viktiga för en skärgårdskommun som Österåker. Båtuppställningsplatser är varken tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter. Det är extremt viktigt att vi som tillsynsmyndighet har en god dialog med verksamhetsutövarna för att tillsammans jobba mot samma mål, säger Heidi Himmelskog.

Hållbarhet och miljö är prioriterade mål

Ett av kommunens verksamhetsmål för 2023–2025 är "ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka".

Publicerad:
Senast uppdaterad: