Österåkers kommuns logotype

Österåkers klimatdag

Bilden visar ett av utställarnas bord. På bordet står det ett litet växthus med växtbelysning och örter. En bukett med rosa tulpaner. Informationsmaterial och böcker.

Den 26 mars var det premiär för Klimatdagen i Åkersberga centrum. Österåkers kommuns hållbarhetsstrateg Oscar Alexandersson var på plats som utställare och föreläsare. Med stor entusiasm berättade han om kommunens miljö- och klimatarbete.

– Jag tror att Österåkersborna kommer att bli positivt överraskade av hur mycket kommunen arbetar med de här frågorna, var vår ambitionsnivå ligger och hur integrerat det faktiskt är i vårt dagliga arbete, säger Oscar Alexandersson.

Kommunens verksamheter arbetar brett för att nå en miljömässigt hållbar utveckling i Österåker. Några exempel är att underlätta för kollektivt resande, öka antalet gång- och cykelvä­gar samt att ställa relevanta krav i upphandlingar.

Hjälp till att agera klimatsmart

Klimatet påverkar såväl samhället som planetens miljö. Med gemensamma krafter kan vi alla bidra till att begränsa Österåkers klimatpåverkan samt hjälpa till att värna om den biologiska mångfalden som finns här. Klimatdagen 2023 syftar till att inspirera fler att bidra till just detta.

– Den här dagen är tänkt att hjälpa de som vill agera klimatsmart och förhoppningsvis inspirera fler att göra hållbara val i vardagen. Ett event som Klimatdagen är ett utmärkt sätt att sprida kunskap, öka medvetenheten om klimatfrågan och berätta om vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att bidra, säger Oscar Alexan­dersson.

Vi gör det tillsammans

Parisavtalet säger att alla har rätt till delaktighet och tillgång till information om klimatfrågor. En stor del av kommunens arbete är därför även att berätta om de miljö- och klimatmål som finns i EU, Sverige och Österåker.

– Sådana här kunskapshöjande insatser är otroligt viktiga. Det är av stor betydelse att alla i samhället bidrar för att miljö- ­och klimatmål ska kunna upp­nås, säger Oscar Alexandersson.

Arrangörer för Klimatdagen 2023 är Naturskyddsföreningen i Österåker och Gretas gamlingar. Utställare på plats var Österåkers kommun, Svenska Kyrkan i Österåker, Energi- och klimatrådgivningen samt flera lokala företag och föreningar.

I filmen kan du lyssna till när Oscar Alexandersson, på plats under Klimatdagen i Åkersberga centrum, berättar mer om kommunens klimat- och miljöarbete.

Så kan du minska ditt klimatavtryck i vardagen

Det finns många vägar att gå för den som vill minska sitt klimatavtryck. I mångt och mycket handlar det om att se över sin livsstil och sina vanor. En god start är att se över hur du reser, vad du äter, vad du konsumerar, hur du sparar och hur mycket energi du använder. Svaret blir vanligtvis: res mindre och res hållbart, ät mer vegetabiliskt, konsumera med omsorg och välj produkter med lång livslängd, placera dina pengar där de inte missgynnar klimatet och dra ner på din energianvändning. Sist men inte minst – inspirera och lär andra!

Österåkers kommun har ett miljö- och klimatprogram som sträcker sig fram till år 2030. Miljö- och klimatprogrammet är en led­stjärna för kommunens arbete med hållbar utveckling. Programmet består av fem övergripande miljömål.

  1. Begränsad klimatpåverkan
  2. Ett rikt växt- och djurliv
  3. God bebyggd miljö
  4. Rent vatten
  5. Cirkulär ekonomi

Arbetet med kommunens fem övergripande miljömål prioriteras utifrån nuläge, omvärldens krav samt lokala förutsättningar och utmaningar. Hur det går för Österåker att nå målen kommer vi att berätta genom miljöredovisningar. 

Här kan du ta del av hela Österåkers kommuns miljö- och klimatprogram för 2030. , 3.9 MB.

Publicerad:
Senast uppdaterad: