Information om afrikansk svinpest

Ett tecknat vildsvin med kulting.

Illustration: Linnea Blixt

Fall av afrikansk svinpest hos vildsvin har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län. Stockholms län är inte drabbat i nuläget.

Ett område i Västmanlands län är avspärrat efter att virussjukdomen afrikansk svinpest påvisats i ett dött vildsvin. Inget fall har rapporterats i Stockholms län. Länsstyrelsen arbetar nu tillsammans med andra myndigheter för att stoppa spridningen, även allmänheten kan bidra.

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.

Människor och andra djurslag kan inte smittas med afrikansk svinpest.

Länsstyrelsen håller kontakten med andra ansvariga myndigheter om rådande läge.

Mer information hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Afrikansk svinpest - så påverkas avfallshanteringen

Matavfall i Österåkers kommun

Roslagsvatten har inga anläggningar där matavfall eller restavfall hanteras. Denna typ av avfall körs till och lastas om på SÖRABs anläggning i Hagby för vidaretransport till rötningsanläggning och förbränningsanläggning. På SÖRABs anläggning lastas materialet direkt upp i containrar och är oåtkomligt för vildsvin.

Läs mer om svinpest och sophämtning hos Avfall Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: