Österåkers kommuns logotype

Här växer nya Kråkbergsparken fram

Bild på ett trähus på ett berg med stege och rutschkana - påminner lite om en fågelholk

I november 2023 står en ny aktivitetspark klar på Norrgårdshöjden. Det blir ett stort antal lekupplevelser som letar sig in i det intilliggande naturområdet som gett den kommande parkens dess namn – Kråkbergsparken.

Den nya Kråkbergsparken växer fram på den grusplan som idag ligger intill Humana Norrgårdshöjdens äldreboende och Wallenstams nya bostadshus - mellan Norrgårdsvägen och Bergavägen. Här kommer generösa planteringsytor och mötesplatser blandas med lek- och naturupplevelser.

Flera rum för lek och aktivitet

I Kråkbergsparken skapas flera olika rum för lek och aktivitet som drar liv och rörelse till parken. Här finns ytor med småbarnslek, studsmattor samt en stor hexagon-gunga – en gungställning där sex barn kan gunga tillsammans. Parken har även en större hinderbana, ett trästock-utegym och en grillplats.

En bit upp i Kråkberget integreras viss lekutrustning i naturmarken. Här finns en linbana, extra bred rutschkana samt ett lektorn.

För parkens yngsta besökare kommer Kråkberget även att rymma ett antal mindre platser med lekvärden att upptäcka.

Tillgänlig naturupplevelse

I anslutning till platsen ligger Kråkberget – ett uppskattat naturområde som med sin kuperade terräng och varierande vegetation erbjuder värdefulla naturupplevelser till dess besökare. I naturområdet finns också en utsiktsplats med vyer över Åkersberga samt i dess södra del ett område med fornlämningar.

I och med utvecklandet av Kråkbergsparken kommer naturområdet göras mer tillgängligt för dess besökare. En promenadstig kommer leda upp i skogsområdet till en träavsats där man kan njuta av fina utblickar över den nya parken. För att locka fler personer att njuta av den fina utsiktsplatsen i Kråkberget kommer även en trappa konstrueras som tar besökaren upp till naturområdets högsta höjd.

En trygg och attraktiv aktivitetspark

Trots Kråkbergets många styrkor och fina naturupplevelser upplevs platsen stundtals som otrygg och dåligt upplyst. I arbetet med att ta fram Kråkbergsparken ligger fokus på att skapa en trygg och attraktiv park som kommer att locka till vistelse och gemenskap i många år framöver.

För att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga rum där många vill vara krävs mötesplatser där alla känner sig välkomna. I Kråkbergsparken erbjuds ett flertal olika mötesplatser i sol och skugga. Ett antal av borden ges en spelyta – som exempelvis schack eller fia med knuff. Detta för att skapa en möjlighet till socialt samspel i parken.

Intill dessa mötesplatser skapas även en yta med vattenspel att njuta av samt en yta där ett konstverk kommer att placeras.

Välkommen till invigning

Välkommen till invigningen av Kråkbergsparken samt avtäckning av konstverket Clownen inom oss, fredag 17 november klockan 14.30–15.30 på Norrgårdshöjden 3 i Österåker.

Det blir invigningstal av Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande, Arne Ekstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och Johan Ferner Ström, skulptör av konstverket.

Avtäckning av skulpturen sker cirka klockan 15 med utdelninga av röda näsor.

Missa inte heller en spännande eldkonsert med Teater Sláva.

Publicerad:
Senast uppdaterad: