Österåkers kommuns logotype

Hantera och slänga invasiva växter – så gör du

Massor av gröna, hjärtformade blad. Parkslide.

Parkslide, en invasiv växtart.

Jätteloka, parkslide och gul skunkkalla är exempel på invasiva främmande växtarter som orsakar stora problem när de breder ut sig. Har du invasiva växter på din tomt är du skyldig att se till att de inte sprids vidare ut till naturen där de kan orsaka skador.

Läs på Roslagsvattens webbplats om hur du hanterar invasiva växter och vad du behöver tänka på när du lämnar dem på Brännbackens återvinningscentral.

Till Roslagsvatten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittar du invasiva växter på kommunal mark, eller på en samfällighets mark kan du felanmäla det i vår e-tjänst och app Felanmälan Österåker.

Till Felanmälan.

Publicerad:
Senast uppdaterad: