Österåkers kommuns logotype

Fortsatt höga ambitioner trots tapp i årets miljö- och hållbarhetsundersökning

Bilden visar havet. På bilden ligger en grön symbol för hållbarhet.

Varje år ger Aktuell Hållbarhet ut en rapport där de rankar Sveriges 290 kommuner efter sitt miljöarbete. Österåker har tappat i placering från plats 39 till 58 trots kommunens höga ambitioner gällande miljö och hållbarhet.

Ungefär 70 procent av de faktiska insatserna för att Sverige ska nå de globala miljö- och hållbarhetsmålen sker på lokal nivå. Aktuell Hållbarhets rankning mäter kommunernas aktivitet och ambition inom en rad olika områden som har betydelse för omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

– Det är positivt med en ranking som sätter fokus på allt miljö- och hållbarhetsarbete som görs lokalt i Sveriges kommuner, säger Jenny Karlsson, hållbarhetsstrateg i Österåkers kommun.

Den kommun som rankades högst av Aktuell Hållbarhet 2023 var Lund med 37,5 poäng. Maxantalet är 50 poäng. Österåker fick 26,6 poäng och tappade i placering från plats 39 till 58.

– Det är såklart trist att sjunka i en rankning som syftar till att visa hur kommunerna ligger till i sitt miljö- och hållbarhetsarbete, säger Jenny Karlsson.

Aktuella utmaningar och åtgärder

Exempel på en fråga där vi fått negativt utslag är till exempel att arbeta systematiskt med industriell symbios i näringslivet - en strategi för att stärka lokal samverkan och nå win-win situationer. I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara.

– Här ser vi att vi kan och vill öka fokus på samverkan, då vi har mycket att vinna på att kroka arm med bland annat näringslivet för att lösa gemensamma utmaningar, säger Jenny Karlsson.

Mycket av det framåtdrivande miljö- och hållbarhetsarbete som kommunen genomfört fångas inte upp i enkäten.

– Under senaste året har vi till exempel tagit stora kliv framåt i att implementera Agenda 2030 och avancerat i det systematiska målarbetet för miljö och klimat. Vi har även steppat upp arbetet med kravställan i upphandlingar, som ju är ett av våra mest kraftfulla verktyg för att påverka marknaden och samhället i önskvärd riktning, säger Jenny Karlsson.

Kommunen har fortsatt höga ambitioner gällande miljö och hållbarhet och strävar efter att vara i framkant.

– Självklart är det mycket kvar som ska på plats för att komma i mål, men utvecklingen vi sett senaste året ihop med vad som är på gång skapar en känsla av att vi är på god väg, säger Jenny Karlsson.

Så går rankingen till

Ambitionen med Aktuell Hållbarhets rankning av kommunerna är att ge en mångsidig bild av hur de integrerar klimat - och miljöfrågor i till exempel samhällsplanering, lokal infrastruktur och upphandling.

Underlaget till undersökningen är data från bland annat Statistiska centralbyrån (SCB), Naturvårdsverket och enkätsvar från Sveriges kommuner. I enkäten fick samtliga kommuner svara på till exempel hur vi minskar klimatpåverkan genom att bygga cykelvägar och hur avfall hanteras.

Publicerad:
Senast uppdaterad: