Fiskevårdsåtgärder i Smedbyån

Bild

Smedbyåns utflöde i Åkers Kanal

Österåkers Sportfiskeklubb har i samarbete med Roslagsvatten och Österåkers kommun utfört fiskevårdsåtgärder i Smedbyåns nedre del. Syftet med åtgärderna är att möjliggöra för havsöringen som leker i ån att lättare komma fram.

Åtgärderna har koncentrerat vattnet till en fåra i mitten. Syftet är att det alltid ska finnas möjlighet för fisken att vandra upp i ån även om det är lågt vatten. Det underlättar även för fisken att ta sig förbi ett par vandringshinder uppströms.

Åtgärderna blir inte bara bra för fisken, utan platsen blir även oerhört mycket finare än tidigare. När du passerar kan du höra det porlande ljudet från ett strömmande vatten på ett helt annat sätt än förut.

Publicerad:
Senast uppdaterad: