Tomgångskörning – max en minut

Bil på en väg i Österåker, illustrerar att det ofta blir tomgångskörning vid köbildning

I Österåker får du köra ett fordon på tomgång i högst en minut. Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär. Utsläppen blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt.

Detta gäller inte om det är trafiksituationen som orsakat att du står stilla. ​Det gäller inte heller om det krävs att bilen är igång för att kunna utföra en viss funktion exempelvis en sopbil som tömmer soptunnor.

För att minska störningen från trafiken så finns det regler om tomgångskörning i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Österåkers kommun 5§.

sidan Luften utomhus kan du läsa mer om tomgångskörning och biltrafik.

Publicerad:
Senast uppdaterad: