Österåkers kommuns logotype

Österåkers hållbarhetsarbete fortsätter att ge resultat

En brygga i förgrunden, stilla hav och en klarblå sommarhimmel.

Skärgårdskommunen Österåker. Vy över Trälhavet från Österskär.

Österåkers kommun placerar sig på plats 39 när miljöarbetet jämförs i Sveriges kommuner. Årets resultat innebär en förbättring med 7 placeringar jämfört med föregående år och med hela 35 placeringar sedan år 2020.

Rankningen "Sveriges miljöbästa kommun" genomförs varje år av publikationen Aktuell Hållbarhet och mäter aktivitets- och ambitionsnivån på miljö- och hållbarhetsområdet bland Sveriges kommuner.

En bidragande faktor till den stadigt förbättrade placeringen för Österåkers kommun är det systematiska arbete som bedrivs inom flera viktiga områden.

Det handlar exempelvis om arbete för att:

  • minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar
  • säkerhetsställa att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen vid exploatering av mark
  • utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan
  • utveckla samhällsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar

– Den positiva utvecklingen går att se som ett tecken på att allt fler pusselbitar har fallit på plats i kommunens arbete med hållbar utveckling, även om vi fortfarande har en hel del arbete framför oss. Nästa stora steg är att vi nu tillsammans med invånare och andra intressenter ska utreda hur kommunen och våra invånare i ännu högre utsträckning kan bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, säger Jenny Karlsson och Oscar Alexandersson, hållbarhetsstrateger i Österåkers kommun.

– Samverkan är A och O för att lyckas med den omställning som samhället behöva göra för att nå målen.

Österåkers placering 2020–2022

År

Placering bland 290 kommuner

2022

39

2021

46

2020

74

 

Österåkers kommuns vision:

Österåkers kommuns vision för år 2040 är beslutad av Kommunfullmäktige.

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun.

Ett av kommunens sju inriktningsmål som tydliggör visionen är:

Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.

Läs mer om kommunens vision och inriktningsmål.

Publicerad:
Senast uppdaterad: