Österåkers kommuns logotype

Ändrad belysning minskar elanvändningen

Tända gatlyktor vid en gång- och cykelväg

Energisituationen är ansträngd och det finns en risk att elen inte räcker för alla elanvändare under vissa timmar i vinter. Österåkers kommun bidrar till att minska elanvändningen, utan att tryggheten eller säkerheten ska påverkas. Den 8 november beslutade Tekniska nämnden om några förändringar för den offentliga belysningen.

Samhället står inför en utmaning i vinter och vi behöver alla göra vad vi kan för att minska elanvändningen och minimera risken att elen behöver stängas av under vissa timmar. Österåkers kommun har under flera år arbetat för att minska elanvändningen i de egna verksamheterna och nu gör vi ytterligare åtgärder för att bidra till minskad elanvändning.

Läs mer om kommunens insatser och se vad du som privatperson eller företagare kan göra för att minska din elanvändning

Beslut om ändrad belysning

Tisdagen den 8 november fattade tekniska nämnden beslut om att ändra belysningen, som ett led i att minska kommunens elanvändning. Det innebär några förändringar i den offentliga miljön men påverkar inte tryggheten eller säkerheten.

  • Julbelysning och vinterbelysning i träd och tänds inte upp, med undantag för delar av Stationsvägen som tänds upp i samband med julhelgen.
  • Effektbelysning som inte har trygghets- eller trafiksäkerhetshöjande funktion släcks ner. Till exempel stänger vi av ljus och musik vid fontänen på Storängstorget i Åkersberga.
  • Belysningen i elljusspår får ändrade tider och släcks klockan 22.30 istället för klockan 24.00.

Sedan tidigare har Österåkers kommun förkortat brinntiden för gatubelysning, med marginellt märkbar skillnad. Den tänds 30 minuter senare och släcks 30 minuter tidigare.

Storängstorget fortsätter värmas upp

Österåkers kommun har utrett om uppvärmningen av Storängstorget ska stängas av i vinter. Kommunen har beslutat att inte stänga av uppvärmningen av flera skäl. Torget värms upp av fjärrvärme och inte av el, alltså belastas inte elnätet av uppvärmningen. En avstängning av uppvärmningen skulle riskera att uppvärmningssystemet går sönder, vilket skulle medföra stora reparationsarbeten. Ett uppvärmt torg behöver inte snöröjas och därför kan snöröjningen fokuseras till andra ytor. Ett snö- och isfritt torg minskar risken för halkolyckor och skador samt ökar tillgängligheten.

Publicerad:
Senast uppdaterad: