Jakt och viss brist på föda får vildsvinsstammen att minska

Ett vildsvin står i förgrunden och blickar åt vänster

Vildsvinsstammen minskar såväl i Österåkers kommun, som i regionen och Sverige. Det säger Henrik Lokind, som är en av kommunens viltvårdare. Huvudanledningen är den jakt som bedrivs, men också en viss brist på föda.

Runt år 2000 sågs vildsvin för första gången i Österåkers utkanter, men idag är svinen, eller spåren av dem, en relativt vanlig syn runtom i kommunen. Kommunen har möjlighet att bedriva jakt på kommunens mark, framför allt i centrala Åkersberga.

– Det är svårt att säga hur stor stammen är i Österåker idag, eftersom familjegrupper av vildsvin rör sig över mycket stora ytor, cirka 2 000 hektar. Generellt så ser vi att stammen sjunker. Främst beror det på den jakt som bedrivs, men också på en viss brist på vildsvinens favoritmat, ekollon. Väderförhållanden har gjort att ekarna inte har blommat lika mycket och utan blommor, inga ekollon, säger viltvårdaren Henrik Lokind.

Förra året sköt viltvårdarna 35-40 vildsvin i Åkersbergas tätort, de flesta i Margretelund. Till den siffran kommer de vildsvin som skjuts av privata jaktlag på mark som kommunen inte äger.

– Jag skulle uppskatta att det totalt sköts cirka 90 vildsvin i tätorten under 2021, vilket är en bra siffra. Men vildsvin förökar sig mycket snabbt och vi måste jobba kontinuerligt för att hålla stammen nere, säger Henrik Lokind.

Arbetet mot vildsvin i tätorten

Österåkers kommuns bedriver viltförvaltning på den mark som kommunen äger, det vill säga framförallt i och nära tätorten Åkersberga. Kommunen har viltvårdare som arbetar på uppdrag av kommunen med att hantera viltfrågor på kommunens mark och samarbetar även med Österåker och Vaxholms jaktvårdskrets. Målet är att viltet förvaltas på ett bra sätt med tanke på viltolyckor, säkerhet och påverkan på bebyggelse och anläggningar.

En målsättning är också att begränsa vildsvinens närvaro i tätorten. Det görs på olika sätt, exempelvis genom att störa vildsvinen, röja bort växtlighet där vildsvinen trivs, men också genom jakt när så är möjligt.

Mer information

Läs mer på vår sida om jakt och viltvård

Publicerad:
Senast uppdaterad: