Börja planera för nästa års hemmafixande och byggprojekt redan nu!

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Under pandemin med mer tid hemma är det många som har börjat fundera över att bygga och fixa med bostaden eller tomten. Hösten är en bra tid att planera för nästa års planer! Här är lite av vad du behöver känna till och tänka på innan du sätter igång.

Kanske har du också tänkt på att bygga den där gäststugan eller förrådet? Kanske en pool eller ny altan? Eller kanske göra om en del av bostaden för uthyrning? Många jobbar fortfarande hemifrån eller har kanske valt att flytta ut till fritidshuset längre perioder med behov av större ytor. Kanske en ny brygga lockar. Faktum är att hemmafixandet sätter nya rekord i Österåker. Det är något som inte minst Anna Bergqvist och Åsa Hellqvist, bygglovchef respektive biträdande bygglovchef i Österåkers kommun, märker av.

Antalet ansökningar om bygglov ökade med 54 procent bara under det första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal året före. Antalet Attefallsärenden ökade med 62 procent samma period. Ökningen märks också i att antalet frågor till bygglovsenheten formligen har exploderat.

Läs på innan du sätter igång

En hel del kan du göra utan att gå via kommunen, men det är viktigt att läsa på ordentligt innan du sätter igång.

– Det viktigaste du ska börja med är att sätta dig in i detaljplanen om du bor i detaljplanerat område. Där framgår vad som är möjligt där just du bor. Alla fastigheter är unika och att en granne på gatan gjort något betyder inte att det är möjligt hos dig, säger Åsa Hellqvist.

– Men du behöver också sätta dig in i om din fastighet omfattas av strandskyddsregler eller är inom kulturmiljö. Regleringen för sådana områden trumfar nämligen plan- och bygglagen, som normalt reglerar vad som får göras på en fastighet, säger Anna Bergqvist.

Åsa Hellqvist och Anna Bergqvist rekommenderar att du börjar planera för ditt bygge i tid. Läs på och planera redan nu för nästa sommars projekt. Då har du tid att fundera och inte minst få tag på hantverkare.

Tänk på grannsämjan

Du behöver grannens medgivande om du vill bygga något närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Medgivandet bör vara skriftligt. Det gäller för samtliga åtgärder som nämns här. Genom att prata med dina grannar kan många konflikter undvikas.

Exempel på åtgärder och vad du behöver tänka på:

Attefallsåtgärder

Attefallsåtgärder innebär att du som bor i ett enbostadshus som inte ligger inom kulturmiljö eller är en kulturmärkt byggnad, på din tomt kan sätta upp en fristående byggnad på upp till 30 kvadratmeter med max 4 meters nockhöjd. Samma regler gäller om du inreder ytterligare en lägenhet, bygger till huvudbyggnaden med max 15 kvadratmeter eller bygger till takkupa (max två takkupor på bostadshuset).

Du får inte bygga närmare än 4,5 meter från gräns mot allmänna platser som vägar och grönområden. Varje Attefallsåtgärd kräver en anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden.

Pool

För att bygga en nedgrävd pool behöver du oftast inget lov. Om poolen förses med ett pooltak så kan själva taket kräva bygglov beroende på hur högt det är och ser ut. Altan eller plank runt poolen kan behöva bygglov. Om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt kan marklov behövas. Kolla med kommunen! Tänk också på att det krävs skydd runt poolen i form av staket eller skyddstäckning.

Uteplats och uterum

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad, tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Läs mer via österåker.se. Du kan bygga skärmtak utan bygglov, men den sammanlagda ytan på skärmtak på din tomt får då inte överstiga 15 kvadratmeter.

Inglasning av en uteplats och uterum kräver oftast bygglov. Detta behöver bedömas från fall till fall, så kontakta bygglovsenheten.

Friggebod

Du kan utan bygglov bygga friggebod på upp till 15 kvadratmeter totalyta för alla friggebodar på tomten. Den får ha max 3 meter i nockhöjd.

Staket, mur, plank och grindar

I Österåker får du lovfritt bygga staket eller grind som är max 1,2 meter högt och med 50 procent genomsiktlighet. Murar kräver i stort sett alltid bygglov, liksom plank. Du kan lovfritt bygga ett plank som skyddar din uteplats

Tänk på att du måste behålla sikttriangeln för säker trafik i korsningar och vid utfarter om du bygger mot gatan.

Bryggor och att bygga nära vatten

Utgå ifrån att strandskyddsbestämmelserna gäller 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Alla åtgärder som planeras i eller nära vattnet kan kräva dispens från dessa, även Attefallsåtgärder eller friggebodar. Kontakta kommunen för att kontrollera vad som är möjligt på just din fastighet.

Här finns mer information!

Publicerad:
Senast uppdaterad: