Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Här ser du när styrelsens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Onsdagen den 10 februari klockan 15.00. Observera sammanträdesdag.

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse KS 2020-02-10.pdf 706.1 kB 2020-02-06 10.35
3. Protokollsutdrag - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf 71.4 kB 2020-02-06 10.35
3. Tjut - Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.pdf 8.5 MB 2020-02-06 10.35
4. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 5-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf 122.9 kB 2020-02-06 10.35
4. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 5-2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf 508.1 kB 2020-02-06 10.35
4. Tjut - Svar på motion nr 5 2019 från Ann-Christine Furustrand (S) - Operation Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer!.pdf 1.5 MB 2020-02-06 10.35
4. Bilaga 1. Motion Operation_Rädda bina, fjärilar och andra pollinatörer.pdf 531.6 kB 2020-02-06 10.35
4. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-12-12, §10_9.pdf 1.2 MB 2020-02-06 10.35
4. Bilaga 3. Utdrag ur FGN protokoll 191008 § 7_8.pdf 2.2 MB 2020-02-06 10.35
5. Protokollsutdrag - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Centreras (V) och Norma Aznar (V) - Motion om klimatnödläge.pdf 71.5 kB 2020-02-06 10.35
5. Ordförandeförslag - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma Aznar (V) – Motion om klimatnödläge.pdf 468.5 kB 2020-02-06 10.35
5. Tjut - Svar på motion nr 11-2019 från Andreas Lennkvist (V), Christina Wulff (V), Francisco Contreras (V) och Norma Aznar (V) – Motion om klimatnödläge.pdf 1.4 MB 2020-02-06 10.35
5. Bilaga 1. Motion nr 11-2019 - Motion om klimatnödläge.pdf 998.6 kB 2020-02-06 10.35
6. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 2-2019 - Snabba på klimatsomställningen i kommunen - ett samhällsbyggnadsförslag.pdf 67.7 kB 2020-02-06 10.35
6. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 2-2019 - Snabba på klimatsomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf 412.6 kB 2020-02-06 10.35
6. Rev. tjut - Svar på medborgarförslag nr 22019 - Snabba på klimatsomställningen i kommunen – ett samhällsbyggnadsförslag.pdf 109.2 kB 2020-02-06 10.35
6. Bilaga 1. Medborgarforslag_2_2019.pdf 1.2 MB 2020-02-06 10.35
6. Bilaga 2. Protokollsutdrag KF 2019-03-04, § 2 22.pdf 856.1 kB 2020-02-06 10.35
7. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 18-2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf 69.9 kB 2020-02-06 10.35
7. Rev. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 18-2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf 395.9 kB 2020-02-06 10.35
7. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 18_2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf 464.3 kB 2020-02-06 10.35
7. Bilaga 2. Utdrag ur Tekniska nämndens protokoll 2019-12-12 § 9_11.pdf 605.7 kB 2020-02-06 10.35
7. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 18 2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf 915.7 kB 2020-02-06 10.35
7. Tjut TN - Svar på medborgarförslag nr 18 2018 - Insekts-, bi- och fjärilspark.pdf 851.9 kB 2020-02-06 10.35
8. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag 14-2019 - Ny bilövergång av Roslagsbanan.pdf 61.8 kB 2020-02-06 10.35
8. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag 14-2019 - Ny bilövergång av Roslagsbanan.pdf 367.6 kB 2020-02-06 10.35
8. Tjut - Svar på medborgarförslag 14 2019 - Ny bilövergång av Roslagsbanan.pdf 926.5 kB 2020-02-06 10.35
8. Bilaga 1. Medborgarförslag nr 142019 - Ny bilövergång av Roslagsbanan.pdf 576.7 kB 2020-02-06 10.35
8. Bilaga 2. Planprogrammet för Åkersberga stad.pdf 81.4 MB 2020-02-06 10.35
8. Bilaga 3. Utdrag ur Tekniska nämnden protokoll 2019-12-12.pdf 2.2 MB 2020-02-06 10.35
9. Protokollsutdrag - Kommunstyrelsens internbudget 2020.pdf 54.3 kB 2020-02-07 16.10
9. Tjut - Kommunstyrelsen Budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022.pdf 19.2 MB 2020-02-07 16.10
10. Protokollsutdrag - Kommunfullmäktiges internbudget 2020.pdf 50.3 kB 2020-02-07 16.10
10. Tjut - Kommunfullmäktige m.m. Budget 2020 verksamhetsplan 2021-2022.pdf 3.1 MB 2020-02-07 16.10
11. Protokollsutdrag - Beställning av gruppbostad enligt LSS på Runö 7-156.pdf 68.9 kB 2020-02-06 10.35
11. Tjut - Beställning av gruppbostad enligt LSS på Runö 7_156.pdf 2.5 MB 2020-02-06 10.35
12. Protokollsutdrag - Svar på medborgarförslag nr 17-2019 - Inomhusvelodrom.pdf 65.5 kB 2020-02-06 10.35
12. Ordförandeförslag - Svar på medborgarförslag nr 17-2019 – Inomhusvelodrom.pdf 331.7 kB 2020-02-06 10.35
12. Tjut - Svar på medborgarförslag nr 17_2019 – Inomhusvelodrom.pdf 519.5 kB 2020-02-06 10.40
13. Protokollsutdrag - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-01-31.pdf 54.1 kB 2020-02-06 16.31
13. Tjut - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-01-31.pdf 159.8 kB 2020-02-06 16.31
13. Bilaga 1 - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-01-31.pdf 556.6 kB 2020-02-06 16.32
13. Bilaga 2 - Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag per 2020-01-31.pdf 663.4 kB 2020-02-06 16.32
14. Protokollsutdrag - Beställning av förhyrning av lokal för verksamheten HALO.pdf 62.7 kB 2020-02-06 10.35
14. Rev. Tjut - Beställning av förhyrning av lokal för verksamheten HALO.pdf 1.2 MB 2020-02-06 10.35
15. Protokollsutdrag - Produktionsutskottets budget och verksamhetsplan 2020.pdf 292.3 kB 2020-02-10 11.21
15. Tjut - Produktionsutskottets budget och verksamhetsplan 2020.pdf 11.3 MB 2020-02-10 11.21
16. Tjut - Avskrivning fordringar.pdf 486.9 kB 2020-02-06 10.35
17. Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen.pdf 72.3 kB 2020-02-06 10.35
18. Meddelanden och information vilka anmäles till Kommunstyrelsen.pdf 89.9 kB 2020-02-06 10.35
Nytt ärende. Tjut - Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 25261-19 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende KS beslut § 12-6 dnr 2019-0244 gällande svar till revisorerna.pdf 3 MB 2020-02-07 09.17
Nytt ärende. Tjut - Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 28731-19 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende KS beslut § 14-5 dnr 2019-0244 punkterna 2 och 3.pdf 3.6 MB 2020-02-07 09.17
Nytt ärende. Tjut - Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 29045-19 och mål 29047-19, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09 KS §§ 14_3-14_5.pdf 8 MB 2020-02-07 09.17
Nytt ärende. Tjut - Svar på Länsstyrelsens i Stockholm begäran om upplysningar om stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond.pdf 3.8 MB 2020-02-07 09.17
Protokoll KS 2020-02-10 - Omedelbar justering.pdf 5.2 MB 2020-02-10 17.51
Protokoll KS 2020-02-10.pdf 13.8 MB 2020-02-17 09.34

Redaktör:
Fredrik Zethraeus

Sakkunnig:
Fredrik Zethraeus
Publicerad:
fredag 20 december 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 6 februari 2020