Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Press- och informationsmaterial

Här finns information som i första hand vänder sig till dig som är journalist. På de här sidorna har vi samlat det vi tror att du kan ha nytta av. Här hittar du våra pressmeddelanden, nyhetsarkiv, bildarkiv, information om vår grafiska profil och kontaktuppgifter. Kontakta oss gärna om du inte hittar det du söker.

Här hittar du de senaste pressmeddelanden som skickats ut. Äldre pressmeddelanden finns i vårt pressrum.

Hitta äldre pressmeddelanden i kommunens pressrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2019-11-26 13:12:32

Förskola och skola fokus i Österåkers kommuns budget för 2020

Den 25 november beslutade Kommunfullmäktige om den budget som ska gälla för Österåkers kommun 2020 och med en plan för 2021–2022. Fokus i budgeten ligger på kärnverksamheter som skola, vård och omsorg samt kultur och fritid.

Läs mer


2019-11-25 08:23:01

Tre miljoner kronor till extraordinära stödinsatser inom skolan föreslås i Österåkers kommuns budget för år 2020

Österåkers kommun föreslår ett antal åtgärder för att förstärka riktade resurser till undervisning. Det tidigare förslaget om att öka budgeten för särskilt stöd med två miljoner kronor år 2020 jämfört med år 2019 är nu utökat till tre miljoner kronor. Den 25 november fattar Kommunfullmäktige i Österåkers kommun beslut om budgeten.

Läs mer


2019-11-20 18:37:09

Österåkers kommun ser över tilläggsbelopp för särskilt stöd

Österåkers kommuns föreslår nu ett antal åtgärder för att stärka det särskilda stödet i kommunen och underlätta för resursskolor att driva sin verksamhet.

Läs mer


2019-10-21 15:07:22

80 miljoner mer i satsningar och oförändrad skatt

Den styrande alliansen i Österåkers kommun vill satsa 80 miljoner kronor mer till verksamheterna i sitt förslag till budget för år 2020, jämfört med 2019. 46,5 miljoner läggs på förskola och skola. Förslaget innebär att inte några effektiviseringar behöver göras i de kommunala kärnverksamheterna samtidigt som den kommunala skattesatsen, som 2019 var lägst i landet, föreslås vara oförändrad.

Läs mer


2019-08-27 10:21:57

Mitt Åkersberga synliggör ungas röst i Österåker

Konstnären Markus Emilsson har tillsammans med tio ungdomar från Österåker skapat ett tillfälligt offentligt konstverk. I åtta videopromenader delar ungdomarna med sig av sina tankar om Österåker. Konstprojektet är ett led i kommunens arbete kring social hållbarhet och det globala målet ”Hållbara städer och samhällen”. Tanken är att skapa samtal kring våra offentliga platser i Åkersberga.

Läs mer


2019-07-04 17:02:46

Kustinspirerade konstverk till centrala Österåkers entré

David Svensson och Aaro Fahlsten är vinnarna av projekttävlingen att konstnärligt gestalta en ny entré till centrala Åkersberga, Kanalstaden, Österskär och skärgården. Den 27 juni inleddes det konstnärliga uppdraget och trafiklösningen beräknas vara klar under våren 2020.

Läs mer


2019-06-25 14:37:52

Ny kalkfilterbädd i Österåker minskar övergödning

Österåkers kommun vidtar förstärkta åtgärder för att minska övergödningen av Åkers kanal och Östersjön genom att anlägga en ny kalkfilterbädd i Smedbyån. Smedbyån är en mindre del av ett område som tar hand om avrinningsvatten från fyra kommuner och som rinner ut i Östersjön bland annat via Åkers kanal och Tunafjärden i centrala Åkersberga.

Läs mer


2019-06-07 14:35:00

Pressinbjudan: Nationella minoriteter och finska språket lyfts

Tisdagen den 11 juni bjuder Österåkers kommun in till öppet informations- och samrådsmöte för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska språket.

Läs mer


2019-05-23 08:00:00

Ytterligare fyra tappställen för hushåll i Österåker med egen brunn

Österåkers kommun och Roslagsvatten har inrättat ytterligare fyra tappställen runt om i kommunen där hushåll med egen brunn som sinat kan hämta vatten. Sedan tidigare finns två tappställen i kommunen. Dessutom ordnas en vattenkiosk för företag som behöver köpa större mängder vatten.

Läs mer


2019-05-17 16:57:42

Pressinbjudan: Ekonomi och kvalitet i framtidens välfärd

Sveriges kommuner står inför betydande utmaningar och behöver hitta nya arbetssätt för att klara välfärden. Österåker har lägst skattesats i landet och står väl rustat inför framtiden. Kommunen bjuder nu in till en konferens för dialog och erfarenhetsdelning.

Läs mer


2019-05-06 19:20:14

Pressinbjudan: Den stora idrottsdagen

Lördagen den 11 maj arrangerar Österåkers kommun och det lokala föreningslivet för första gången Den stora idrottsdagen vid Österåkers sportcentrum. Välkommen till såväl dagens evenemang som kvällens prisutdelning!

Läs mer


2019-04-26 12:13:22

Österåker fortsätter att klättra i hållbarhetsrankning

Österåkers kommuns hållbarhetsarbete ger utdelning. Sedan inriktningsmålet om att Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle antogs 2016 har Österåkers kommun klättrat från plats 227 till årets plats 65 i Aktuell Hållbarhets rankning av alla Sveriges kommuners på miljöområdet.

Läs mer


2019-04-11 07:00:00

Österåker lyfter idrott för barn och unga

Österåkers kommun och det lokala föreningslivet arrangerar för första gången Den stora idrottsdagen lördagen den 11 maj. Syftet är att lyfta barn och ungas idrottande i föreningar och att uppmärksamma idrotts- och friluftsföreningarnas insatser för en meningsfull fritid för barn och unga. Under dagen invigs också Österåkers nya friidrottsarena av SM-standard.

Läs mer


2019-01-30 14:23:10

Byggstart för ytterligare 300 hyresrätter i centrala Åkersberga

På onsdagen var det dags för officiell byggstart för ytterligare 300 hyresrätter i centrala Åkersberga. Det är fastighetsbolaget Wallenstam som därmed fullföljer planerna på att bygga totalt drygt 400 hyresrätter i Österåker.

Läs mer


2019-01-30 08:00:00

Stort intresse från kommuner och regioner för Agenda 2030

Österåkers kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Läs mer


2019-01-29 09:41:34

Välkommen till framtidens Åkersberga stad!

Just nu pågår samrådet för det planprogram som ska lägga grunden för omvandlingen av centrumområdet i Åkersberga till en modern stad med småstadskaraktär. Under ett fyra dagar långt öppet hus, med start den 30 januari, bjuder kommunen in alla Österåkersbor, verksamma och andra berörda för att diskutera förslaget och lämna synpunkter.

Läs mer


2018-12-04 12:36:12

Staffan Erlandsson ny kommundirektör i Österåker

Kommunstyrelsen i Österåker har utsett Staffan Erlandsson till ny kommundirektör i Österåkers kommun. Han har varit ställföreträdande kommundirektör sedan i oktober och tillträder idag den nya tjänsten.

Läs mer


2018-11-21 11:24:13

Österåker får lägst kommunalskatt i Sverige 2019

Kommunalskatten i Österåker sänks med ytterligare 25 öre och blir därmed lägst i Sverige. Samtidigt ökas budgeten med 94 miljoner kronor.

Läs mer


2018-10-26 07:05:00

Österåker föreslås satsa 60 miljoner mer på skolan samtidigt som skatten sänks

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2019 omfattar drygt 2,5 miljarder kronor. Det är ökning med 94 miljoner kronor jämfört med föregående år. 60 miljoner av dem satsas på förskolan och skolan. Samtidigt föreslås skatten sänkas med 25 öre, vilket innebär att Österåker kan bli den kommun i landet med lägst skattesats.

Läs mer


2018-10-10 14:25:16

Pressinbjudan: Österåker firar FN-dagen på Berga teater

Onsdagen den 24 oktober firar Österåkers kommun FN-dagen med barnkör och ett program på temat mänskliga rättigheter på Berga teater.

Läs mer


Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Helena Cronberg
Senast uppdaterad:
tisdag 26 februari 2019