Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Samverkan

Österåkers kommun deltar i flera samarbeten i länet och regionen. Det gör det lättare för oss som kommun att utvecklas och påverka i viktiga frågor. Här kan du läsa mer om några av de samarbeten som kommunen deltar i.

Stockholm Nordost

Stockholm växer, och kommunerna som ligger nordost om Stockholm är en viktig del i den växande regionen. Österåker, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd och Täby har valt att samarbeta i gemensamma frågor. På så sätt hoppas man kunna möta de utmaningar som uppstår när fler vill bo och arbeta nordost om Stockholm.

Mälardalsrådet

I Mälardalsrådet samarbetar kommuner och landsting/regioner inom Stockholm och mälardalsregionen. Man lyfter och driver frågor inom bland annat infrastruktur och transporter, samt försörjning av kunskap och kompetens. Genom det vill man att regionen ska bli attraktivare och få lättare att konkurrera internationellt.

Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten till mer än en halv miljon människor i 14 medlemskommuner norr om Stockholm, bland annat Österåker.

Tillväxt, miljö och regionsplanering, TMR

TMR är en del av Region Stockholm, som arbetar för att stärka regionens attraktivitet. TMR samarbetar med bland annat kommuner och regionförbund för att det ska skapas en gemensam syn på den regionala utvecklingen.

Visit Roslagen

Österåker samarbetar med andra kommuner i Roslagen för att marknadsföra Roslagen som turistmål. Visit Roslagen är ett samarbete mellan Norrtälje, Östhammar, Grisslehamn och Öregrund.

Stockholm Business Region

Österåkers kommun arbetar tillsammans med Stockholm Business Region, ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad. Stockholm Business Region ska utveckla och marknadsföra Stockholm. Målet är att människor ska vilja besöka Stockholmsregionen och att företag ska etableras här.

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance arbetar framför allt för att få utländska investeringar till regionen. Stockholm Business Alliance är ett partnerskap som Österåkers kommun och 50 andra kommuner deltar i. Tillsammans genomför Stockholm Business Alliance olika aktiviteter som bestämts i den gemensamma verksamhetsplanen.

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar är ett samarbete mellan Österåker, Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Värmdö. Uppdraget för Storstockholms brandförsvar är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna.

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner, SKR, är en arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner i Sverige. De driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem stöd och service. Målet är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för självstyre.

Kommunförbundet Stockholms län

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) arbetar för att skapa samverkan mellan de olika kommunerna och bevaka deras intressen. En viktig uppgift är också att informera om regionen och de speciella förutsättningar som råder i ett storstadsområde. KSL företräder kommunerna i förhandlingar och överläggningar, samt representerar kommunerna i olika regionala organ.

Vänorter

Österåker har för närvarande ingen vänort.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Kristina Eineborg
Senast uppdaterad:
onsdag 22 april 2020