Österåkers kommuns logotype

Stina Wirsén, Klara Wirsén Suchowiak och Jacob Dahlgren tar fram ny konst i Österåker

Klara Wirsén Suchowiak, Stina Wirsén och Jacob Dahlgren står bredvid varandra i ett snötäckt område som är det blivande Hagby äng och kulle.

Från vänster: Klara Wirsén Suchowiak, Stina Wirsén och Jacob Dahlgren

Österåkers kommun fortsätter att växa. Redan innan ett av de kommande största bostadsområdena börjar byggas bjuds Österåkersborna in för att vara med i den kreativa processen att ta fram två nya konstverk till området Hagby äng och kulle.

Det är specifikt grupperna barn, ungdomar och seniorer i Österåker som kommer att bjudas in för att delta i den kreativa processen.

Konstnärerna Stina Wirsén, Klara Wirsén Suchowiak och Jacob Dahlgren leder det kreativa arbetet genom workshops på olika teman och material. Slutresultatet blir en lekskulptur och en paviljong som båda kommer att placeras i det nya bostadsområdet.

Arbetet inleds under våren 2024. Konstnärernas skisser beräknas vara klara och presenteras under hösten 2024.

Konstens viktiga roll som ett stimulerande och hälsosamt inslag i nya bostadsområden i ett dynamiskt Österåker tydliggörs i projektet Hagby äng och kulle. Konst, lekskulptur och paviljong kommer att erbjuda närboende och besökare i alla åldrar en god mötesplats och inspirationskälla, säger Arne Ekstrand (KD), ordförande i Kultur och fritidsnämnden.

Konstnärerna Stina Wirsén, Klara Wirsén Suchowiak och Jacob Dahlgren har fått förtroendet att leda konstprojekten. Stina Wirsén och Klara Wirsén Suchowiak arbetar tillsammans med att ta fram lekskulpturen. Jacob Dahlgren tar fram paviljongen.

– Vi vill låta 3-åringar och 80-åringar svara på samma frågor för att sedan se vad som händer. Vår erfarenhet säger oss att stora frågor är väldigt viktiga att ställa till både vuxna och barn. Svara på frågorna tänker vi att de får göra genom intervjuer och workshops i flera olika tekniker så som illustration, måleri, skulptur, modellbygge i olika skalor, och om möjligt även ha workshop på den faktiska platsen, säger konstnärsduon Wirsén Suchowiak.

– Mitt arbete bygger på idén om en deltagarbaserad process där fantasi, gemenskap och samtal är i fokus. Känslan av att man gemensamt skapat någonting är en viktig komponent för en plats historia och identitet. Det finns en inbyggd konstnärlig potential i alla människor, bara man får chansen att delta. Min vision för paviljongen utgår från vår kraft och förmåga att förändra miljön vi lever i, säger Jacob Dahlgren.

Metoden ”placemaking” skapar unik koppling mellan konstverken och platsen

För att konstverken ska få en unik anknytning till platsens identitet, även kallad "placemaking", bjuds deltagare in som på något sätt har en koppling och kännedom om platsen. Det blir ett medskapande från kommuninvånarna där konstens placering hela tiden är närvarande genom den kreativa processen.

– Det är mycket glädjande med det stora engagemang som konst i Hagby äng och kulle väckt! Såväl exploatörer som kommunen har under lång tid arbetat med att skapa förutsättningar för konst i området och under det kommande året planeras för aktiviteter för bredare grupper. Vår förhoppning är att den konstnärliga metoden med deltagarbaserat arbetssätt vid skapandet av lekskulptur och paviljong, på bästa sätt kommer tillvarata de sociala värdena genom att lyfta de närboendes perspektiv och kunskap om platsen,
säger Maria Ulvsgärd, stadsarkitekt på Österåkers kommun.

Kännedom om platsen kommer även att samlas in via referensgrupper från skola, föreningsliv, stadsarkitekt och kommunens antikvarie. Den deltagarbaserade processen genomsyrar hela konstprojektet och konsten blir genom den här metoden mer tillgänglig för en bredare allmänhet.

En viktig del i det sociala hållbarhetsarbetet

Konst skapar karaktär, identitet och igenkänning för en plats. Det är viktigt i Österåkers kommuns stadsplanering och även en del av de globala målen för hållbara städer och samhällen.

I Österåkers kommuns sociala hållbarhetsarbete har konsten en betydelsefull roll då den ska bidra till att kommuninvånare känner sig hemma när de rör sig i området. Genom att låta dem själva medverka i framtagandet av konsten ökar både känslan av tillhörighet och delaktighet.

Läs mer om Österåkers arbete för en hållbar utveckling.

Om konstnärerna

Stina Wirsén

Stina Wirsén är en illustratör och författare som genom åren mottagit en rad priser för sina illustrationer. Hon har bland annat gjort illustrationer till ABC-böcker, antologier och bilderböcker.

Klara Wirsén Suchowiak

Klara Wirsén Suchowiak är en konstnär och skulptör med demokrati och hållbarhet i fokus. Hon har vunnit flera priser, bland annat Form sustainability award och Ung svensk form – IKEA award winner.

Jacob Dahlgren

Jacob Dahlgren är en konstnär vars konst handlar om att hitta abstraktion i sin vardag. Hans konst har ställts ut runt om i världen och finns representerad bland annat vid Moderna Museet.

Om det nya bostadsområdet Hagby äng och kulle

Det framtida bostadsområdet, Hagby äng och kulle, är beläget mellan Österåkers multiarena och Fredsborg.

Planområdet är cirka 18 hektar stort med en närhet till såväl kollektivtrafik som natur och rekreationsområden.

Läs mer om utvecklingen av Hagby äng och kulle.

Publicerad:
Senast uppdaterad: