Österåkers kommuns logotype

Österåkers bibliotek skapar ett helt nytt rum för läsning med mindre barn

En vuxen man sitter ner och läser för flera mindre barn på ett bibliotek.

Bilden är inte fotad i den aktuella ytan på Österåkers biblioteket utan endast en exempelbild.

Utställningslokalen Galleri Vågen på Österåkers bibliotek byggs nu om för att ge plats åt en helt ny verksamhet. Det blir en plats som ska inbjuda till läsning för mindre barn upp till sex års ålder och de vuxna som besöker biblioteket tillsammans med dem.

Den 27 mars avslutas den sista utställningen i Galleri Vågen. Efter det kommer lokalen att designas till ett rum som lockar till läsning och väcker intresse för böckernas värld redan i tidig ålder. Det blir en plats dit Österåkersborna kan komma med små barn och gemensamt uppleva glädjen i att läsa böcker.

En litterär skattkammare för de yngsta besökarna

Anna Corbett är bibliotekschef i Österåkers kommun och är mycket positiv till utvecklingen:


Vi vill skapa en litterär skattkammare - ett trevligt, lockande och anpassat biblioteksrum för våra yngsta besökare och deras vuxna, där vi på ett ännu bättre sätt kan uppfylla vårt lagstadgade, läsfrämjande uppdrag för en högst prioriterad målgrupp, kommunens invånare.

Specifikt riktar sig den nya verksamheten till barn i åldrarna 0–6 år samt deras vuxna, vilket innebär föräldrar, förskolepersonal, lärare och andra vuxna som barnen kan tänkas besöka biblioteket tillsammans med. Det kan också bli ett inspirerande exempel på utformningen av ett biblioteksrum för personal inom skolan, som inom kort kommer att behöva möta det lagkrav på skolbibliotek som träder i kraft år 2025. Exakt när den nya ytan står klar är ännu inte fastställt.

Galleri Vågen har under åren betytt mycket för både besökare och utställare. Österåkers bibliotek vill därför tacka alla konstnärer som har ställt ut sina alster i galleriet.

Läs mer om Österåkers bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: