Österåkers kommuns logotype

Nu renoverar vi Åkersbergas skatepark

En stomme till en ny mobil skateramp i trä

Vecka 20 påbörjar vi en renovering av Åkersbergas skatepark vid Österåkers sportcentrum. I det här skedet utvecklar vi den befintliga parken med mobila lösningar. På sikt kommer skateparken att få en ny plats.

Skateparken finns vid Österåkers sportcentrum i Åkersberga. Den har länge haft behov av upprustning. En enkät som kommunen har genomfört har visat att parken används flitigt. Av de cirka 300 personer som svarade på enkäten använder 70 procent parken och 58 procent använder parken flera gånger i veckan för att åka skateboard.

– Vi är så glada att äntligen kunna ge skateparken ett lyft. Det är en viktig plats för många. Det behövs fler platser för spontan aktivitet, skateparken är en sådan plats. Det är också en plats där alla kan mötas. Skate förknippas ofta med ungdomar, men det är också en familjeaktivitet, en mötesplats för alla åldrar, säger Lottie Skarstedt, utvecklingsledare på idrott- och fritidsenheten.

Renoveringen sker i dialog med användarna

I dialog med engagerade användare av parken har vi kommit fram till följande behov av renoveringar:

  • Ny mobil miniramp
  • Ny mobil läktare i vinkel i två våningar
  • Ny asfalt på vissa ytor där behov finns
  • Ta bort ojämnheter i befintliga hinder
  • Gjutningar av asfalt mellan ramperna
  • Komplettering av befintlig belysning
  • Rensning av ogräs

Ny plats för skateparken

Skateparken är även i behov av att flyttas och det finns en plan om att hitta en ny permanent plats. Därför blir den nya minirampen och läktaren mobila för att kunna flyttas till den nya platsen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: