Österåkers kommuns logotype

Nu bjuder kommunen in
80-plussare till hälsosamtal

Daniel Hansson står framför ett bort där det sitter flera seniorer och fikar. De ser glada ut.

Daniel Hansson, leder hälsosamtalen

Det är viktigt att alla som bor i Österåkers kommun kan behålla sitt välbefinnande och ha goda förutsättningar för hälsa genom hela livet. Därför bjuder kommunen in dem som är 80+ till hälsosamtal för att ta reda på vad vi kan göra för att bidra.

Doften av kaffe sprider sig i mötesrummet på Fyren i Åkersberga. Ett fat med bullar cirkulerar runt bordet mellan deltagarna i dagens hälsosamtal. Några är bekanta med varandra sedan tidigare, medan andra träffas för första gången. På plats är även Daniel Hansson, som är projektledare för hälsosamtalen. Han inleder mötet med att berätta varför kommunen bjuder in till hälsosamtal och ställer därefter olika frågor som var och en får svara på i tur och ordning.
I början är samtalet lite trevande, men i slutet av mötet har alla kommit igång och stämningen är god i rummet.

– Vad ger dig välbefinnande i vardagen? frågar Daniel Hansson.

Just denna dag svarar flera av deltagarna att olika former av motion, möjlighet till att delta i det lokala kulturutbudet samt att träffa nära och kära är viktigt för dem.

– Jag tycker även om att mecka med bilar, säger Lars-Åke.
Han har kommit till hälsosamtalet tillsammans med sin fru Riley, som berättar att de även lägger mycket tid tillsammans i sin trädgård. Riley tycker även om att läsa. Det gör flera av dagens deltagare varpå ett förslag till bokcirkel dyker upp.

Den feedback och de tips, önskemål och råd som Daniel Hansson får in från deltagarna dokumenteras.

Därför genomför kommunen hälsosamtal

Det var under februari 2024 som kommunen skickade ut ett vykort med en inbjudan till hälsosamtal till de Österåkersbor som har fyllt 80 år.

– Samtalen är ett värdefullt sätt för kommunen att samla in upplevelser och erfarenheter om hur vi kan bli bättre på att underlätta och stärka välbefinnandet hos seniorerna i Österåker. Utan samtal med dem finns en risk att vi missar äldres perspektiv när vi utvecklar kommunen, säger Daniel Hansson.

Målet med hälsosamtalen är även att förebygga ofrivillig ensamhet, fysiska besvär, psykisk ohälsa och en förlorad känsla av sammanhang.
Ofrivillig ensamhet riskerar att föra med sig negativa konsekvenser, särskilt bland äldre, något som har förstärkts under långa tider av isolering under pandemin.

– Vi vill lära oss mer om hur vi kan bli bättre på att möjliggöra för äldre att leva livet på det sätt de vill. Vi vill också underlätta för dem att hitta aktiviteter, föreningar eller annat som stärker välbefinnandet, säger Daniel Hansson.

På uppdrag av regeringen

Hälsosamtalen i Österåker är ett projekt som pågår under våren och sommaren 2024 och är finansierat med hjälp av ett statsbidrag.
Det var under 2023 som regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att dela ut bidrag till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Bidraget ska möjliggöra för kommunerna att erbjuda uppsökande hälsosamtal till seniorer. Syftet är att ge möjlighet att diskutera sin livssituation och få information om lokala aktiviteter som finns att tillgå. Uppdraget är del av en större gemenskapssatsning som regeringen genomför.

Så går samtalen till

Daniel Hansson planerar för att genomföra sextio hälsosamtal före slutet av sommaren 2024.

– Samtalen går praktiskt till så att seniorerna kontaktar mig och anmäler sig till ett datum och en träffpunkt i kommunen som passar. Mötena varar i ungefär en timme och vi sitter i små grupper om fem till sex personer. Jag finns med som samtalsledare och säkerställer att alla får sin röst hörd och att det blir en givande upplevelse. I anslutning till samtalen bjuder jag på fika, berättar Daniel Hansson.

Kajsa är änka sedan ett par år och har kommit till hälsosamtalet utan att känna någon i förväg.

– Jag kom hit för att jag var nyfiken och för att det lät som en positiv grej. Om du är intresserad av att delta vid ett hälsosamtal, men är osäker, behöver du inte vara orolig. Det är ett bra tillfälle att få göra din röst hörd och få tips på befintliga aktiviteter från andra seniorer i kommunen, säger hon.

Välkommen att anmäla dig till hälsosamtal!

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till kommande tillfällen för hälsosamtal.

– Tillsammans kommer vi fram till ett tillfälle och en träffpunkt som passar dig. Anmäl dig gärna före den sista mars 2024, säger Daniel Hansson.
Har du fyllt 80 år och vill delta, eller har övriga frågor om hälsosamtalen? Du hittar kontaktuppgifter och mer information på österåker.se/hälsosamtal.

Publicerad:
Senast uppdaterad: