Österåkers kommuns logotype

Konsten i blivande Hagby äng och kulle engagerar Österåkersborna

Stina och Klara samtalar med förskolebarnen på golvet.

Stina och Klara samtalar med barnen på Vildvittrans förskola.

Konstnärsduon Stina Wirsén och Klara Wirsén Suchowiak har tillsammans med konstnären Jacob Dahlgren fått i uppdrag att utforma en lekskulptur respektive en paviljong till det nya bostadsområdet Hagby äng och kulle. Under våren har de samverkat med Österåkersbor i kreativa workshops för att samla in idéer till sina blivande konstverk. Engagemanget har varit stort både bland barn och vuxna.

Vildvittrans förskola som ligger alldeles intill det kommande bostadsområdet Hagby äng och kulle fick under våren besök av Stina Wirsén och Klara Wirsén Suchowiak. Konstnärerna har fått i uppdrag att formge en lekskulptur i det nya området. Förskolebarnen fick tillsammans med Stina och Klara utforska platsens historia och fundera över dåtid, nutid och framtid. De fick även fundera över hur det känns att vara delaktig eller ensam.

Fornfynd utanför förskolan

Vid den första workshopen fick barnen leta efter egna fornfynd i närheten av förskolan. Sedan fick barnen skapa egna figurer i lera inne på förskolan, samtidigt som frågor kring dåtid och nutid diskuterades. Om deras lerfigurer grävs ned, kan de hittas i framtiden, och i så fall av vem? Under temat nutid pratade barnen om delaktighet och gemenskap och målade tillsammans.

Stina och Klara har även besökt träffpunkten Fyren under våren.

Elever från Akers friskola utanför Länsmansgården i röd och vitrandiga tröjor.

Elever från Akers friskola fick samverka med konstnären Jacob Dahlgren på Länsmansgården.

Inspiration från elevernas vardag

På Länsmansgården samlades elever i årskurs sju och åtta från Akers friskola för att delta i tre workshops tillsammans med Jacob Dahlgren. Konstnären har fått i uppdrag i att formge en paviljong som ska fungera både som samlingsplats med tak mot väder och vind och som ett offentligt konstverk i det kommande bostadsområdet Hagby äng och kulle. Eleverna fick i uppdrag att söka efter abstraktioner och geometriska former från sin vardag. Vid det andra tillfället fick de tillsammans med sin bildlärare Christoffer Stålberg besöka Rålambshovsparken för att skissa av Elli Hembergs paviljong ”Fjärilen”. De fick också skapa en ”paviljongfabrik” med modeller över sina egna önskepaviljonger av allt ifrån papper, pennor och glasspinnar till piprensare.

Jacob Dahlgren har även haft en workshop på Länsmansgården för allmänheten under maj.

Jacob Dahlgren står i en rödrandig tröja framför ett fönster på Länsmansgården.

Jacob Dahlgren besöker Länsmansgården.

En deltagare håller upp ett verk under en workshop.

En deltagare under workshopen för allmänheten på Länsmansgården i maj.

Vill du se hur det blev?

Ta del av utställningen som öppnar den 10 oktober i Multiarenan. Då kommer även digitala skisser över Stina Wirséns och Klara Wirsén Suchowiaks lekskulptur samt Jacob Dahlgrens paviljong att visas upp. Därefter kommer konstverken att tillverkas och uppföras i den nya parken i Hagby äng och kulle.

Delta i framtagande av den nya lekskulpturen

Du har möjlighet att delta i Stina och Klaras arbete i framtagandet av en ny lekskulptur genom att svara på ett antal frågor på lekskulptur.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer om konstprojektet

Konsten i Hagby äng och kulle

Publicerad:
Senast uppdaterad: