Österåkers kommuns logotype

Följ med på en digital resa till Brottö skärgårdsjordbruk

Två kossor står ute i skogen.

Stockholms läns museum lanserar idag en digital utställning där du får möta familjen Jansson på Brottö som förvaltar ett unikt kulturreservat som levt vidare många generationer.

I utställningen kan du röra dig mellan dåtid och nutid och lära dig mer om hur ett småskaligt skärgårdsjordbruk fungerar. Utställningen bygger på ett unikt insamlat bildmaterial från släkten Jansson som i generationer bott, levt och brukat jorden på Brottö gård. Historien om Brottö skärgårdsjordbruk har inte tidigare varit känd för allmänheten. Med stöd av länsstyrelsen i Stockholm har länsmuseet samlat bilder och berättelser som nu sparas för framtiden.

Sedan 2022 har vi på länsmuseet arbetat med att dokumentera livet på Brottö, vi har gjort flera besök, intervjuat familj och släkt från Brottö gård, och inte minst fått ta del av ett stort antal fotografier som vi lånat in till museet. Vi hoppas att många hittar till utställningen och denna bildskatt!, berättar Moa Beskow, etnolog och utställningsproducent på Stockholms läns museum.

Den digitala utställningen ger en inblick i vardagslivet på en skärgårdsö lyfter fram hur viktiga korna är för landskapet och den biologiska mångfalden på ön. Vi möter Matts Jansson och Solveig Pettersson som under många decennier förvaltat och utvecklat arvet från tidigare jordbrukare på Brottö. Du får också bekanta dig med människor som tidigare bott på Brottö gård och hur skärgårdslivet har sett ut från slutet av 1800-talet fram till våra dagar.

– Det känns angeläget att berätta historien om Brottö skärgårdsjordbruk och om kulturreservatet. Att dessa typer av kulturmiljöer finns kvar är inte självklart. Det vi vill förmedla är inte bara historien om hur man har levt i skärgården i generationer bakåt i tiden utan också att det här sättet att bruka jorden faktiskt bidrar till att förbättra livsmiljön för både djur och växter här idag, säger Eva Skyllberg, museichef på Stockholms läns museum.

Digital utställning om Brottö

Stockholms läns museum - en digital utsällning om Brottö skärgårdsjordbruk Länk till annan webbplats.

Om kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk

Brottö skärgårdsjordbruk instiftades av Länsstyrelsen år 2004 och är det enda statliga kulturreservat i Stockholms län. Reservatet innefattar 138 hektar mark, varav 66 hektar är på land. Förutom delar av Brottö hör även tre intilliggande öar till reservatet.

Publicerad:
Senast uppdaterad: