Österåkers kommuns logotype

Visste du att Gustav Vasa växte upp i Österåker?

Ett slott sett framifrån. Det är putsat i ljust aprikosfärg.

Rydboholms slott är privatbostad och inte öppet för allmänheten.

Jubileumsåret 2023 uppmärksammas att det är 500 år sedan Gustav Vasa utsågs till kung över Sverige. Men visste du att han växte upp här i Österåker?

Porträttbild oljemålning av Gustav Vasa med skägg och tidstypiska kläder.Förstora bilden

Gustav Vasa.

Det var den 6 juni 1523 som Gustav Eriksson Vasa valdes till Sveriges konung vid riksdagen i Strängnäs.

Om Gustav Vasas gärningar under sin tid som rikets regent har det skrivits mycket. Däremot finns inte lika många uppgifter kring Gustav Vasas barn- och ungdomsår.

Men det man vet är att det var på godset Rydboholm i Österåker som han växte upp. Rydboholm nämns dessutom, tillsammans med Lindholmen i Vallentuna, som en möjlig födelseplats för Gustav Vasa.

Ett slott med långa anor

Godset Rydboholm har sina rötter i tidigt 1300-tal. Första gången som Rydboholms slott omnämns i skrift är under 1400-talet, då det byggdes till sätesgård, det vill säga en gård som inte skattades. Det har genom historien hört till flera av landets mest betydelsefulla släkter, bland annat Finsta-, Sture- och Vasa-ätterna. Det är dock främst den grevliga släkten Brahe som från och med 1500-talet satt sin prägel på slottet och dess parkanläggningar.

Det fanns ett 40-tal gårdar som tillhörde Rydboholm slott. Slottet har ägts av ätten Brahe och dess ättlingar från 1500-talet och fram till idag och är fortfarande privatbostad.

Vasatornet från 1548

Huvudbyggnadens äldsta delar och Vasatornet är från omkring 1548. I tornet finns en välbevarad 1500-talsinredning och tornet är idag ett byggnadsminne. Vasatornet är av riksintresse och är en av kommunens mest värdefulla historiska byggnader genom de välbevarade väggmålningarna från 1500-talet.

Den så kallade Wasaeken i barockparken sägs vara planterad av Gustav Vasa själv.

Sitt nuvarande utseende med tre längor i U-form fick slottet under 1700-talet, vilket innebär att Gustav Vasas Rydboholm såg lite annorlunda ut än dagens.

Engelska parken

Slottet med sin barockpark är privatägt och inte tillgängligt för allmänheten. Däremot finns det möjlighet att besöka den engelska parken som hör till slottsområdet. Parken sträcker sig utmed vattnet västerut från slottet, till Hälsundet, där Kyrkfjärden och Stora Värtan möts. Det finns skyltar som visar vägen till engelska parken efter allén mot slottet.

Den engelska parken anlades på 1700-talet och har i huvudsak karaktären av äldre ädellövskog med rik markvegetation och många promenadstigar. I parken finns dessutom flera sevärda, mindre byggnader och monument, en brokig samling av tidstypiska exempel på den engelska stilen. Bland annat hittar du längst i väster Templet, som är uppfört i en blandning av nygotik och empire. I söder står Diogenes tunna, ett litet tunnformat lusthus med utsikt över vattnet. Du kan också se olika minnesstenar och skogshyddan, ett speciellt litet trähus med en dominerande skorsten.

Rydboholms slott ligger nära Östra Ryds kyrka.

Se föreläsning om Gustav Vasa och Finland

Finlands och Sveriges gemensamma historia sträcker sig över 700 år, men hur såg den ut under Vasatiden? Vad hände egentligen i Finland under den tid som kung Gustav I och senare hans söner regerade i riket?

Till och med den 25 september har du möjlighet att se den spännande föreläsningen "Finland under Vasatiden" med historikern Ulf Skinnar om just detta.

Publicerad:
Senast uppdaterad: