Ny skulptur invigd vid Slussvaktarbostaden

Nu är det nya konstverket "Vägen till en morgondag, bro utan ände" invigt. Välkommen att uppleva skulpturen vid Slussvaktarbostadens trädgård i Åkersbro, intill Åkers kanal.

Vägen till en morgondag, bro utan ände, är en skulptur i svavelleverpatinerad brons på ett fundament av diabas. Skulpturen handlar om färdvägar och mötesplatser och om människans inneboende behov av att upptäcka nya saker, såväl på det inre planet som på det yttre.

I skulpturen skildras platsens historia. Där finns bland annat Långhundraleden och ångbåten Åkers kanal som lägger an vid Pålhammars brygga. Där finns mötesplatsen Åkersbro, representerad av händer som sträcker sig efter varandra, för att tillsammans bilda ett brovalv som reser sig över kanalen. På krönet av bron möts två människogestalter i ett fredligt handslag. Händer och händers betydelse för upprättandet av fredliga och livskraftiga samhällen är centralt för motivet. Det kommer också till uttryck i den text som är ingraverad på fundamentets långsidor.

Invigningen

Det var en varm sommardag som invigningen ägde rum. På plats var flera nyfikna Österåkersbor som blev bjudna på kall dryck och fika. Närvarande var även konstnären Erik Wennerstrand som svarade på frågor samt kultur- och fritidsnämndens ordförande Arne Ekstrand (Kd) som höll ett tal.

Jag är mycket glad över denna skulptur, som både markerar historia och stimulerar till levande tankar om vad som är viktigt i närtid, sa Arne Ekstrand.

Konstnären Erik Wennerstrand och Arne Ekstrand (Kd), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Publicerad:
Senast uppdaterad: