Österåkers kommuns logotype

Här skapas kommunens nya offentliga konstverk "Clownen inom oss"

Flytande järn på 1350 grader hälls ned i form

Det flytande järnet är 1 350 grader varmt!

Konstverket "Clownen inom oss" av Johan Ström ska placeras i Kråkbergsparken vid Norrgårdshöjden i Åkersberga. Just nu pågår tillverkningen.

På fotot här ovanför ser du hur konstverket, bestående av flytande järn, hälls ned i en form hos Tierps Järnbruk. Efter att formen med dess järn har fått svalna under 24 timmar är det 1 100 kilo tunga gjutjärnsverket nästan klart. Slipning och naturlig oxidering återstår.

Om konstverket

Skulpturen "Clownen inom oss" har skapats av konstnären Johan Ström och är ett liggande ansikte som är tre meter långt. Det är en av de volymmässigt största gjutningarna som Tierps Järnbruk har gjort i ett stycke. Skulpturen kommer när den är klar att ha en röd clownnäsa i glasfiber som lyser på kvällen.

Här kan du se en film från gjutningen av konstverket.

Fakta

Om Kråkbergsparken

På Norrgårdshöjden i centrala Åkersberga finns Kråkbergsparken, som består av en bergknalle och ett naturområde samt en planerad aktivitetspark. Kråkbergsparken utgör en grön oas med förhållandevis vild natur, vilket utgör värden för den biologiska mångfalden.

Under våren 2020 påbörjades dialog kring innehållet i en ny aktivitetspark vid Norrgårdshöjden. Den lek- och aktivitetsytan som planeras bidrar till att fler människor får kännedom om och rör sig i området. Parken planeras med lekinstallationer för barn i olika åldrar samt med sittplatser och planteringar, som bidrar med värden för bland annat äldre.

Konstnären Johan Ström vid den färdiggjutna skulpturen, ett liggande ansikte. Johan har en kvast i handen.

Konstnären Johan Ström vid den färdiggjutna skulpturen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: