Österåkers kommuns logotype

Ny grundutbildning i minoritetslagstiftningen

pieniä viiden kansallisen vähemmistön lippuja, joita viivat yhdistävät

Lär dig mer om minoritetslagstiftningen! Utbilda dig i vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken!

Här kan du som är verksam inom kommun, region samt statlig myndighet eller är engagerad och intresserad av den nationella minoritetspolitiken lära dig mer.

För att öka kunskapen om minoritetslagstiftningen bland verksamma inom kommun, region och statlig myndighet har Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget tagit fram webbutbildningen ”Grundutbildning i minoritetslagstiftningen”.

Förutom att ge en grundläggande kunskap i vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär, tydliggör utbildningen också vilket ansvar kommuner, regioner och myndigheter har inom området samt ger exempel från verksamheter som jobbar aktivt för en inkluderande minoritetspolitik.

Utbildningen riktar sig främst till verksamma inom kommun, region och statlig myndighet, men också till andra som på ett eller annat sätt är engagerade i frågor som rör nationella minoriteter.

Den är uppdelad i fem kapitel som i sin tur består av både teoretiska delar, filmreportage och goda exempel från verkligheten. Den innehåller också enkla sammanfattningar, kunskapstest och länkar till mer information för den som vill fördjupa sig.

Du kan göra utbildningen i ett svep eller dela upp den på olika tillfällen. På slutet finns en kort utvärdering och ett intyg som du kan skriva ut.

Vår förhoppning är att utbildningen ska bidra med kunskap samt öka förståelsen och engagemanget för att säkerställa att judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer ska få sina rättigheter tillgodosedda. Webbkursen är på svenska.

Här hittar du länken till webbkursen. Länk till annan webbplats.

Lycka till! Hela utbildningen tar cirka 2 timmar att utföra.

Publicerad:
Senast uppdaterad: