Österåkers kommuns logotype

Nytt vägräcke för säkrare skolväg

Ett vägräcke byggs längs Svinningevägen

Längs Svinningevägen byggs nu ett 665 meter långt vägräcke i syfte att ge våra barn en säkrare gång- och cykelväg till och från skolan. Vägsträckan mellan Fredsborg, Täljöviken och Svinninge är idag högt trafikerad.

Det nya vägräcket kommer att kopplas ihop med det befintliga och på så sätt öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna på den del av sträckan som saknar skiljeremsa. Cyklister hindras från att komma ut i körbanan och risken för att bilister kommer upp på gång/cykelbana minskar avsevärt.

Under hösten kommer serietidningen "Min cykel och jag" att delas ut i Österåkers skolor via Cykelvänlig skola. Syftet är att inspirera och uppmuntra barn och föräldrar att cykla till skolan istället för att ta bilen.

Läs mer om cykelvänlig skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: