Österåkers kommuns logotype

Nytt gångfartsområde ökar trafiksäkerheten

Gångfartsområde vid korsningen Bergavägen och Storängsvägen med upphöjd nivå och rödmålad asfalt.

Korsningen Bergavägen och Storängsvägen har höjts upp och rödmålats.

Ett nytt gångfartsområde är nu klart intill Åkersberga centrum. Korsningen vid Bergavägen och Storängsvägen har byggts om för att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter som rör sig i området.

Den nya korsningen är ett led i kommunens trafiksäkerhetsarbete. Korsningen har fått snävare kanter och förhöjts, något som bidrar till fartdämpaning för alla bilister som kör in i korsningen. Dessutom har korsningen fått rödfärgad asfalt inom det upphöjda området som också ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten för personer med synnedsättning. 

En säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter

Ett gångfartsområde innebär att fotgängarna alltid har företräde före bilarna som måste väja för de gående. Hastighetsbegränsningen i det nya gångfartsområdet vid Åkersberga centrum är sju kilometer i timmen för bilister samt andra fordon och högerregeln gäller i korsningen. 

Publicerad:
Senast uppdaterad: