Österåkers kommuns logotype

Nu släpper vi på trafiken över nya Säbybron

Michaela Fletcher och Mathias Lindow klipper av ett brett blågult band med varsin sax på nya Säbybron för att inviga den.

Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande och Mathias Lindow (L), kommunalråd invigde högtidligt nya Säbybron.

Onsdagen den 18 oktober invigde Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande och Mathias Lindow (L), kommunalråd den nya Säbybron. Öppningen av den nya bron är ett viktigt etappmål i det stora projektet att förvandla området till en modern trafiklösning som underlättar för bilister, cyklister och gångtrafikanter.

Den gamla Säbybron är hundratio år gammal och har gjort sitt. Den kommer nu att rivas och arbetet med att slutföra projektetet beräknas pågå i ett år framåt. Projektet så här långt har pågått i två år.

Den nya bredare bron kommer att underlätta avsevärt för trafiken, men framförallt för de som går och cyklar då det nu blir möjligt att fortsätta vidare runt hela kanalen, även under bron, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande.

En bredare bro och ny cirkulationsplats

Den nya bron är bredare än den gamla och har en gång- och cykelbana med stänkskydd och räcke mot bilbanan som gör det tryggt och smidigt att pendla. Det anläggs också en gång- och cykelväg under den nya bron och som sträcker sig längs med Åkers kanal. Tack vare det försvinner också trafikljuset vid Säbybron.

Bygget av en helt ny cirkulationsplats påbörjas nu och syftet är att på sikt underlätta avsevärt för trafiken till och från Norrö. Den ersätter dagens fyrvägskorsning där Norrövägen och Sandkilsvägen ansluter till Sockenvägen.

Omledning av trafiken till Norrö och Säby

För att möjliggöra byggnationen av cirkulationsplatsen leds nu trafiken till Norrö tillfälligt om via Säby gård.

Det är ett komplicerat projekt som kräver mycket logistikplanering, både för gående och bilister. Jag hoppas att Norrö- och Säbyborna kan hålla ut ytterligare en tid innan projektet är helt klart och då upplever att slutresultatet var värt att vänta på, säger Charlotta Sangregorio, samhällsbyggnadsdirektör.

Följ orange anvisningskyltar. Trafiken från Sockenvägen till och från Norrövägen leds via Säbygårdsvägen, gårdsplanen vid Säby Gård, Stora Säbyvägen och Gamla landsvägen. Omledning av trafiken förväntas pågå i cirka 8 månader. Österåkers kommun har en löpande dialog med både Peab och Armada kring trafiksäkerheten i området.

Projektinformation

Kartor, 3D-animeringar och etappbeskrivningar om nya Säbybron

Publicerad:
Senast uppdaterad: