Österåkers kommuns logotype

Nu är arbetena klara på grusvägen mellan Rydbo och Täljö

En grusväg längs Roslagsbanan. Det är sommar på bilden.

Grusvägen längs Roslagsbanan mellan Täljö och Rydbo.

Sedan 2021 har Norrvatten utfört arbeten som periodvis har påverkat framkomligheten på grusvägen längs Roslagsbanan mellan Täljö och Rydbo. Arbetena är nu klara och grusvägen är återställd till sitt tidigare skick.

Norrvatten har bytt ut och höjt kapaciteten på en 1 900 meter lång huvudvattenledning mellan Rydbo och Täljö, parallellt med Roslagsbanan. Genom att byta ledningsmaterialet från glasfiberarmerad polyester till stål minskar risken för stora läckor. Det ger i sin tur en säkrare vattenleverans.

Förutom att byta material i ledningen har Norrvatten också höjt ledningens kapacitet.

Marken som grusvägen ligger på ägs inte av Österåkers kommun. Genom en överenskommelse med berörda fastighetsägare kunde kommunen genomföra ett antal förbättringsåtgärder av vägen 2018. Syftet var att underlätta framkomligheten, inte minst för cyklister.

Publicerad:
Senast uppdaterad: