Här är Österåkers första cykelgata!

Bild

Österåkers första cykelgata invigdes fredagen den 24 november av kommunalrådet Mathias Lindow (L).

Nu har Österåker fått sin första cykelgata på Bergaparksvägen i centrala Åkersberga. Här har cykeln företräde framför bilar. Sträckan knyter ihop ett centralt cykelstråk i Åkersberga.

2020 gjorde regeringen det möjligt för kommuner att reglera gator som cykelgator där särskilda regler gäller. Syftet är att främja cykling. På en cykelgata ska bilister och andra fordonsförare förhålla sig till cyklisterna. Det innebär att det är cyklisterna som bestämmer tempot på gatan.

– Nu är det här Österåkers första cykelgata och det är ganska unikt i Sverige. Stockholms stad invigde sin första cykelgata bara häromdagen. Det här är ett helt nytt sätt att hantera trafiken. Nu måste ni lära er skylten! För det är också en ny skylt som ni nu kommer att se här i Österåker, säger kommunalrådet Mathias Lindow (L), som även är vice ordförande i organisationen Svenska Cykelstäder.

Att det blev just Bergaparksvägen som valdes ut som första cykelgata i Österåker har flera förklaringar. Vägen går parallellt med väg 276 mellan Norrgårdsvägen och Åkersberga centrum. Den är ett naturligt pendlingsstråk för cyklister och kopplar ihop centrum med befintliga cykelvägar, exempelvis Skånsta och Österåkers gymnasium.

– Att knyta ihop just den här sträckan i cykelnätet är något som kommunen har velat göra i många år. Projektet är en del i vårt arbete att skapa goda förutsättningar för att cykla och gå trafiksäkert mellan viktiga knutpunkter i centrala Åkersberga, säger Johan Jonsson och Tim Laurell, projektledare för arbetet på Österåkers kommun.

Skyltar visar var det är cykelgata

Vägmärke för cykelgata på blå bakgrund med en liten symbol för bil i övre vänstra hörnet och en större symbol för cykel.

Vägmärket för cykelgata.

Det är ungefär halva sträckan av Bergaparksvägen närmast centrum som är klassad som cykelgata. Den andra delen av sträckan är cykelbana. Längs sträckan som är cykelbana har flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder gjorts. Till exempel har vi bytt riktning på många parkeringsplatser för att undvika att bilar backar ut i cykelbanan.

Skyltar visar var cykelgatan börjar och slutar. Nästa vecka kommer ny belysning upp längs sträckan och framöver kommer cykelgatan dessutom att få röd beläggning.

Framöver kommer cykelgator att finnas med som ett möjligt alternativ i planeringen för utveckling av befintliga cykelvägar och anläggandet av nya på de platser där kommunen har rådighet över väg och mark.

Fakta om cykelgator

Det här gäller på en cykelgata:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.

Film från invigningen

Här berättar kommunalrådet Mathias Lindow (L) mer om varför Österåkers kommun anlägger cykelgator.

Publicerad:
Senast uppdaterad: