Österåkers kommuns logotype

Finns det trafikregler för elsparkcyklar?

Bild

Elsparkcykeln har blivit ett populärt färdmedel för både barn och vuxna de senaste åren. Vad som är viktigt att komma ihåg är att det finns trafikregler för hur cykeln får framföras och även en hastighetsgräns.

En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en märkeffekt på högst 250 watt. Om elsparkcykeln uppfylller kraven på en cykel gäller följande trafikregler:

  • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
  • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
  • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.
  • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

Är det tillåtet att köra elsparkcykeln på en gångbana?

Tänk på att köra försiktigt och sänk hastigheten när du passerar medtrafikanter. Det är också viktigt att anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen så som kurvor, underlag och sikt.

Det är inte tillåtet att köra elsparkcykel på en trottoar eller gångbana. Du får heller inte parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar på platsen.

Publicerad:
Senast uppdaterad: