Österåkers kommuns logotype

Den 1 november införs servicedagar på våra gator

Den 1 november–1 maj gäller servicedagar på kommunens gator. Servicedagar har vi för att kunna ge ännu bättre service. Det kan handla om att ta hand om snö, sopa bort sand, underhålla och laga ljuskällor, laga gropar och annat som underlättar och förbättrar för dig som trafikant.

Under vinterhalvåret, från den första november till den första maj, så kommer det att vara parkeringsförbud på vissa gator och parkeringar under servicedagen en dag varje vecka. Servicegator kallas ibland även för städgator.

Olika tider för olika gator

Vissa gator har servicedag på förmiddagen, andra på eftermiddagen och vissa mellan klockan 10 och klockan 15.

Kontrollera vad som gäller för just din gata.

Infartsparkeringarna har en servicenatt mellan klockan 00 till klockan 06. Det kommer dock alltid att finnas en infartsparkering i kommunen öppen för dig som jobbar natt.

För att undvika en parkeringsanmärkning och för att underlätta för våra entreprenörer så ber vi dig att vara uppmärksam på de skyltar som sitter vid just din parkering.

Därför har vi servicedag

En servicedag inrättas av flera anledningar. Vid eventuella snöfall kan vi på ett effektivt sätt ta hand om snön. Vid sandsopning kan vi ha gatan fri från bilar. Vi kan också utföra enklare underhåll, exempelvis byte av ljuskällor eller lagningar av gropar, utan att behöva utrymma gatan för det.

Österåkers kommun har flera entreprenörer som arbetar på våra gator. Genom att ha servicedagar kan de arbeta säkert, utan att behöva vara rädda för att skada parkerade bilar.

Naturligtvis kommer snöröjning ske när det behövs, men att kunna ha gatan fri en dag gör att man kan ta bort eventuella vallar på ett smidigt sätt när det behövs.

Publicerad:
Senast uppdaterad: