Österåkers kommuns logotype

Här får kulturarvet i Åkers kanal nytt liv

Varsamt restaurerad sluss, ny fiskvandringsled, nytt dämme som reglerar vattennivåerna, nya bryggor, en ny bod och nya gångbroar. Det är mycket som har hänt under det dryga året som arbetet har pågått med att restaurera slussen och Slussholmen i Åkers kanal. Nu börjar det närma sig målgång för projektet och i höst väntar nyinvigning!

Åkers kanal är inte bara Österåkers stadspark med konstverk, planteringar, promenadvägar och ovärderliga möjligheter till rekreation och upplevelser –farleden är också klassat som ett riksintresse för kulturmiljövården. Det ställer extra höga krav på varsamhet och respekt för att bevara de historiska värdena. Restaureringen av slussen från 1912 har därför genomförts enligt traditionella metoder för att bevara det unika arvet, samtidigt som den ska vara en väl fungerande del i dagens farled en lång tid framöver.

– Det nya dämmet som reglerar vattennivåerna i kanalen är på plats och fungerar fullt ut. Alla bryggor är på plats, de är större och kommer att göra det mycket enklare att passera Slussholmen med kajak. Även fiskvandringsleden är klar och vi har redan sett att det har vandrat fisk – jätteroligt att se! Nu är det viktigt att låta fiskarna få komma förbi ostört och att alla respekterar fiskeförbudet som råder där, säger Elin Engardt, som är projektledare för arbetet på Österåkers kommun.

Restaureras enligt gamla metoder

När den här artikeln skrivs i mitten av augusti är slussportarna fortfarande på ett varv i Göteborg där de varsamt restaureras enligt gamla metoder för att kunna hålla under lång tid framöver. Hela slusskanalen har restaurerats och är nu i ett väldigt bra skick. På ön Slussholmen har en i princip exakt kopia av den gamla byggnaden som fanns på ön byggts upp. Till och från Slussholmen leder nya och bredare gångbroar som gör platsen tillgänglig för fler.

– Vi vill verkligen tacka för ett så bra samarbete med de kringboende och även alla nyfikna och positiva förbipasserande. Nu ser vi ser verkligen fram emot att under hösten få inviga det här fina landmärket, säger Elin Engardt.

Slussningen öppnade i slutet på 2022.

Fakta

Åkers kanal ett riksintresse för kulturmiljövården

Områden som särskilt tydligt berättar om kulturhistoriska sammanhang i landskapet kan pekas ut som riksintressen för kulturmiljövården. Åkers kanal är ett av fyra sådana riksintressen i Österåker.

Så här beskriver Riksantikvarieämbetet vad det är som utmärker Åkers kanal:

Kommunikationsmiljö (kanalmiljö-farledsmiljö) och fornlämningsmiljö som skildrar den långvariga betydelsen av vattenvägen vid Åkers kanal som kommunikativt stråk mellan Östersjön och inlandet. Först som en del av den förhistoriska Långhundraleden med koppling till Uppsala. Och sedan under 1800-talet för både varu- och persontransporter med ångbåtstrafik mellan Brottby och Stockholm. Där kanalen korsade landsvägen till Stockholm uppstod Åkersbro samhälle som en förindustriell centralort.

På Riksantikvarieämbetets webbplats kan du läsa mer om våra riksintressen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slussen och Slussholmen. Slusskanalen är tömd på vatten och människor i orange varselkläder går omkring på botten.

Slussen renoveras varsamt med traditionella metoder för att hålla under många år till.

Publicerad:
Senast uppdaterad: