Bokslut av kommunens cykelfrämjande åtgärder

Visar en nyanlagd gång- och cykelväg i Österåkers kommun

Breddning av gång- och cykelvägen norr om Sportcentrum mot Spånlöt.

Varje år genomför kommunen cykelfrämjande åtgärder på flera olika sätt. Det handlar till exempel om att förbättra trafiksäkerheten, ordna fler cykelparkeringar, rusta upp äldre cykelvägar och bygga nya, men även att genomföra informationskampanjer för att uppmuntra till cykling.

För att synliggöra arbetet har vi sedan 2020 sammanställt ett så kallat cykelbokslut som presenterar alla åtgärder och insatser som genomförts under året. Genom att ge denna samlade bild av arbetet blir det lättare att följa utvecklingen av antalet cyklister och hur de medel som avsätts för cykelinvesteringar påverkar förutsättningarna att cykla. Här har vi samlat korta utdrag ur rapporten. Hela rapporten finns att läsa längre ner.

Genomförda cykelåtgärder 2021

Under 2021 har en rad åtgärder genomförts. Här följer ett utdrag av åtgärderna.

Nyanlagda cykelvägar

Vi har nyanlagt 1 350 meter cykelväg, fördelat på:

 • Margretelunds centrum – 345 meter
 • Fredsborg – 480 meter
 • Söra kvarter – 415 meter
 • Åkersberga station – 110 meter

Breddning av cykelvägar

I samband med underhåll av befintliga cykelvägar har vi breddat och lagt ny asfalt på totalt 2 120 meter cykelväg. Detta har skett vid följande platser:

 • Sportcentrum – Spånlöt – 510 meter
 • Hackstavägen/Norrgårdsvägen – 130 meter
 • Margretelundsvägen mellan Simborgarvägen och Söravägen – 485 m
 • Passage Margrelelundsvägen – 60 meter
 • Hackstavägen vid Alceahuset – 225 meter
 • Sjökarbyskolan – Murkelvägen – 590 meter
 • Sockenvägen – 120 meter

Cykelparkeringar

Cykelparkeringar har byggts nya och förbättrat befintliga med utrustning i form av väderskydd, belysning och cykelställ med ramlås på följande platser:

 • Svinningeuddsvägen – 10 platser
 • Össebyvägen – 14 platser
 • Fjärilsvägen – 14 platser
 • Täljöviken – 20 platser
 • Margretelunds centrum – 14 platser
 • Norrgårdsvägen – Tak och belysning till befintlig cykelparkering

Totalt: 72 platser.

Ny cykelparkering vid Täljövikens busshållplats.

Cykling under pandemin

I kommunen finns sju stycken cykelmätare som mäter antalet passerande cyklister. I början av Coronapandemin ökade antalet cyklister som passerade mätstationerna med ordentliga 20,8 procent från år 2019 till 2020, vilket troligen är en effekt av pandemins restriktioner. År 2021 ser vi i figuren nedan hur antalet cyklister minskar rejält igen. Orsaken till minskningen är bland annat flera avbrott i cykelmätningarna på grund av försenade batteribyten och fel på mätare, vilket gjort att alla resor inte har registrerats. En annan orsak kan vara att pandemi-restriktionerna gjorde att fler höll sig hemma under 2021.

Totalt antal cyklister och procentuell förändring från föregående år vid alla mätstationer under år 2019, 2020 och 2021.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Under året har fler åtgärder vidtagits gällande trafiksäkerhetsåtgärder, installation av nya cykelpumpar och deltagande i evenemang. För att läsa mer om detta och mer detaljerat om förra årets åtgärder och satsningar, se hela Cykelbokslutet 2021. , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: