Lov och ledigheter

Här samlar vi viktiga datum för läsåret i kommunal skola. Du kan också läsa om hur du som vårdnadshavare ansöker om extra ledighet för ditt barn.

Läsårsdata kommunal utbildning

Läsårstiderna gäller alla kommunala grundskolor, inklusive förskoleklass och den avgiftsfria allmänna förskolan för barn i åldern 3-5 år.

Nedanstående tider anger perioder för skoldagar då undervisning bedrivs för eleverna. Tiderna är gemensamma för elever vid alla kommunala grundskolor. Under dessa skoldagar får eleverna den lagstadgade garanterade undervisningstiden.

Skolenheter kan besluta om att förlägga upprop och/eller avslutning vid annan tid, såsom på kvällstid eller på en av de anslutande dagarna. Skolan ansvarar då för att information om detta når alla elever och vårdnadshavare i god tid. Nedanstående terminstider utgör beslutsunderlag vid beslut om skolskjuts för elever vid kommunala skolor.


Terminstid- och lovdag

Datum

Veckodag eller vecka

Studiedagar

9 och 10 januari

måndag och tisdag

Terminens första skoldag

11 januari

onsdag

Studiedag

24 februari

fredag

Sportlov

27 februari – 3 mars

Vecka 9

Påsklov

11 april – 14 april

Vecka 15

Klämdag vid kristi himmelsfärdsdag

19 maj

fredag

Dag mellan två röda dagar

5 juni

måndag

Terminens sista skoldag

13 juni

tisdag


Terminstid- och lovdag

Datum

Veckodag eller vecka

Läsårets första skoldag

21 augusti

måndag

Höstlov

30 oktober – 3 november

Vecka 44

Terminens sista skoldag

21 december

torsdag


Terminstid- och lovdag

Datum

Veckodag eller vecka

Studiedagar

8 och 9 januari

måndag och tisdag

Terminens första skoldag

10 januari

onsdag

Sportlov

26 – 29 februari och 1 mars

Vecka 9

Påsklov

2 – 5 april

Vecka 14

Klämdag vid kristi himmelsfärdsdag

10 maj

fredag

Klämdag

7 juni

fredag

Läsårets sista skoldag

12 juni

Onsdag

Ansökan om extra ledighet

Elever i grundskolan har enligt Skollagen skolplikt, vilket innebär att skolnärvaron är obligatorisk. Den som trots det behöver vara ledig kan ansöka om detta via skolan. Går ditt barn på kommunal skola anmäler du frånvaro i Skola24. Du kan läsa mer om hur du rapporterar frånvaro i Skola24 på sidan Österåkers lärplattform.

Frånvaro

Frånvaro registreras av skolan och skolan har skyldighet att samma dag meddela elevens vårdnadshavare om frånvaron.

Publicerad:
Senast uppdaterad: